Dr Ewa Załęski - strona 2

Prawa miejscowe

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Ewa Załęski
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 833

SPECYFICZNA BUDOWA PRZEPISÓW PRAWA MIEJSCOWEGO. AKTY PORZĄDKOWE . Specyficzną kategorią aktów prawa miejscowego są akty porządkowe. Ich specyfika wyraża się w kilku płaszczyznach. Przede wszystkim polega na tym, że w zakresie nieunormowanym w ustawach lub innych przepisach powszechnie obowiązującyc...

Publikacja prawa miejscowe

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Ewa Załęski
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 595

PUBLIKACJA PRZEPISÓW PRAW MIEJSCOWEGO. Skoro powszechnie obowiązujące to powinny być opublikowane aby były powszechnie znane. Nie ma gwarancji faktycznej, że jeżeli przepisy będą opublikowane to są powszechnie znane. Prawidłowe opublikowanie przepisów powoduje jednak domniemanie prawne, że są one p...

Rodzaje stosunków administracyjno-prawnych

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Ewa Załęski
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 42
Wyświetleń: 609

RODZAJE STOSUNKÓW ADMINISTRACYJNO-PRAWNYCH. Dwa podstawowe rodzaje stosunku administracyjno-prawnych : ze względu na wpływ uczestników stosunku adminstracyjno-prawnego na jego powstanie: 1. Niezależność od woli uczestników. Dochodzi do nich z mocy prawa, np.: nabycie obywatelstwa polskiego z mocy ...

Skutki jakie akt administracyjny wywiera w sferze stosunków cywilno - ...

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Ewa Załęski
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 721

Skutki jakie akt administracyjny wywiera w sferze stosunków cywilno - prawnych. Nie wszystkie akty administracyjne wywierają skutki cywilno - prawne. Z tego punktu widzenia akty dzielimy na : 1.Kategoria aktów ,które wywierają bezpośrednie skutki cywilno -pra w ne. Przykładem tego typu aktów to akt...

Utrata Obywatelstwa Polskiego

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Ewa Załęski
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 665

Utrata Obywatelstwa Polskiego. Utrata obywatelstwa polskiego może nastąpić tylko poprzez zrzeczenie się obywatelstwa polskiego. Zgodę na zrzeczenie udziela Prezydent RP ( do 98 r obowiązywały przepisy również o możliwości pozbawieniu obywatelstwa polskiego ) na wniosek samego zainteresowan e go. Zg...

Prawo administracyjne - wstęp

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Ewa Załęski
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 238
Wyświetleń: 1064

PRAWO ADMINISTRACYJNE - jest to gałąź prawa regulująca tworzenie, strukturę organizacyjną, zadania i zasady działania administracji publicznej. Prawo administracyjne ze względu na rozpiętość problematyki dzieli się na : 1.prawo ustrojowe, 2.prawo materialne , 3.prawo proceduralne. PRAWO USTROJO...

Wybrane regulacje prawne z zakresu prawa Administracyjnego materialneg...

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Ewa Załęski
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 238
Wyświetleń: 441

Wybrane regulacje prawne z zakresu prawa Adm i nistracyjnego materialnego. Prawna regulacja prawa obywatelstwa polskiego. Regulacja obywatelstwa polskiego jest zawarta w ustawie z dnia 15.02.1962 roku „ O obywatelstwie polskim”. Pojęcie obywatelstwa nie jest ujęte w ustawie. Pojęcie to zostało sfo...

Akty normatywne - Prawo

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Ewa Załęski
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 70
Wyświetleń: 882

Akty normatywne Pojęcie aktu normatywnego Akt normatywny - zbiór przepisów prawnych, odpowiednio uporządkowanych, wydanych przez upoważniony podmiot, wyrażający normy w zasadzie generalne i abstrakcyjne, opatrzony nazwą. Akt prawny - j . w. ale wyraża normy konkretne i indywidualne, LUB te i te Róż...

Dzienniki urzędowe

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Ewa Załęski
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1239

Dzienniki urzędowe Dziennik Ustaw Rzeczpospolitej Polskiej - konstytucje, ustawy, rozporządzenia z mocą ustawy, ratyfikowane umowy międzynarodowe, rozporządzenia. Przeznaczony jest do ogłaszania w nim aktów normatywnych powszechnie obowiązujących wydawanych przez centralne organy państwa. Dziennik ...

Fazy wykładni

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Ewa Załęski
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1183

Fazy wykładni Wstępna faza wykładni - wstępne czynności porządkujące, polegające na ustaleniu, które przepisy prawne poddać interpretacji, w szczególności które przepisy obowiązują, a które zostały z systemu wyeliminowane. Tekst jednolity ...