Dr Ewa Stefańska-Sulik

note /search

Opracowanie pytań egzaminacyjnych 1

  • Uniwersytet Warszawski
  • Prawo administracyjne
Pobrań: 532
Wyświetleń: 2415

ZAKŁAD ADMINISTRACYJNY. Zak ł ad administracyjny ( zakład użyteczności publicznej): to względnie samodzielna jednostka organizacyjna wyposażona w trwale wyodrębnione środki rzeczowe i osobowe jej podstawowym celem jest ciągłe, bezpośrednie świadczenie usł ug socjalno-kulturalnych o szczególnym znac...

Opracowanie pytań egzaminacyjnych 3

  • Uniwersytet Warszawski
  • Prawo administracyjne
Pobrań: 364
Wyświetleń: 1911

akty prawa miejscowego Są wydawane przez organy samorządu terytorialnego i terenowe organy administracji rządowej. Zakres ich obowiązywania ograniczony jest do obszaru działania organu, który ustanowił ten akt. Akty te muszą być wydane na podstawie ustawy i w granicach zawartych w ustawach upoważni...