Dr Ewa Soja

note /search

Demografia - wykłady i materiały

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • Demografia
Pobrań: 455
Wyświetleń: 4067

pdf, posiada wzory, wykresy i rysunki ilustrujące opisywane zagadnienia i porusza zagadnienia takie jak: stan, struktura i dynamika ludności świata w świetle prognozy ONZ, sytuacja demograficzna Europy u progu XXI wieku, przewidywany stan i struktura ludności wg prognoz ONZ, ogólna liczba ludności, ...

Demografia - ćwiczenia, dr Soja

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • Demografia
Pobrań: 224
Wyświetleń: 2618

Obliczenia zostały wykonywane na danych rzeczywistych. Obliczenia dotyczą: średniej wartości wieku oraz mediany wieku zbiorowości demograficznych (kobiet, mężczyzn, kobiet w miastach, wsiach, mężczyz w miastach i wsiach), współczynniki maskulaniza...