Dr Ewa Rakowska

note /search

Zarządzanie zasobami ludzkimi pytania egzamin, (sem 3)

  • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
  • Zarządzanie zasobami ludzkimi
Pobrań: 357
Wyświetleń: 1946

PYTANIA EGZAMINACYJNE 1. Jaka jest różnica między ZZL a ZKL? 2. Dlaczego obserwuje się wzrost zainteresowania ZKL? 3. Zdefiniuj kapitał intelektualny i jego składniki według trzech dowolnych autorów. 4. Jak rozumiesz kapitał ludzki w skali społeczeństwa, organizacji i jednostki. 5. Jak zmieniało s...

Rodzaje zarządzania - prezentacja (sem 3)

  • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
  • Zarządzanie zasobami ludzkimi
Pobrań: 112
Wyświetleń: 770

Notatka porusza między innymi takie zagadnienia jak: kapitał ludzki, szkoła behawioralna, klasyczne zarządzanie, naukowe zarządzanie, strategie...

Zarządzanie kapitałem ludzkim(sem 3)

  • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
  • Zarządzanie zasobami ludzkimi w gminie i regionie
Pobrań: 63
Wyświetleń: 588

Notatka porusza między innymi takie zagadnienia jak: zarządzanie, kapitał społeczny, kapitał intelektualny, kapitał organizacyjny, kapitał ludzki....