Dr Ewa Mika

note /search

Statystyka - informacje wstępne, średnia arytmetyczna

  • Uniwersytet Wrocławski
  • Statystyka i demografia
Pobrań: 427
Wyświetleń: 4123

...STATYSTYKA 1) zbiór danych liczbowych dotyczących określonej dziedziny życia społecznego lub gospodarczego, np. statystyka ludności, statystyka handlu 2) dziedzina nauki zajmująca się metodami zbierania danych, opracowywaniu ich (prezentacji) i analizą danych dotyczących zjawisk i procesów...