Dr Ewa Mazurkiewicz

note /search

Systemy medialne-skandynawia

  • Uniwersytet Warszawski
  • Systemy medialne na świecie
Pobrań: 868
Wyświetleń: 2408

Systemy medialne 30.10.2012r. Wspólne cechy państw skandynawskich: -bliskie położenie geograficzne -wykształcenie podobnej struktury ekonomicznej -pokrewieństwa językowe -wspólna religia (luteranizm)- etos pracy, etos kulturowy, odrzucenie ...

Francja-system medialny

  • Uniwersytet Warszawski
  • Systemy Medialne w UE
Pobrań: 245
Wyświetleń: 2114

System medialny Francji 1. Początki prasy francuskiej - 1631 r. - powstaje “La Gazette”          - pierwsza regularnie wydawana gazeta francuska (tygodnik) istniejąca do 1915 r.     - założona przez patrona dziennikarstwa francuskiego Theophrasta Renaudota          - dzięki wsparciu kard. Richel...

Prasa w Niemczech-opracowanie

  • Uniwersytet Warszawski
  • Systemy Medialne w UE
Pobrań: 301
Wyświetleń: 1820

System medialny Niemiec 1. Prasa w Niemczech Historia prasy w Niemczech - początki prasy na świecie     - XVII w: czynnikami sprzyjającymi rozwojowi wczesnych form prasy była reformacja, podziały        religijne oraz polityczne rozdrobnienie kraju         - 1609 r. pierwsze egzemplarze prasy w ...

Rola mediów-opracowanie

  • Uniwersytet Warszawski
  • Systemy Medialne w UE
Pobrań: 238
Wyświetleń: 1386

System Medialny - formalne i nieformalne grupy społeczne uczestniczące w procesie tworzenia i rozpowszechniania informacji,ich wzajemne powiązania oraz normy społeczneg wszystkie te działania regulujące. Charakteryzuje się: - wysokim stopniem zinstytucjonalizowania organizacji. - jest formowany prze...