Dr Ewa Markowska

note /search

Praca w grupie - efektywność

 • Uniwersytet Gdański
 • Zachowania organizacyjne
Pobrań: 623
Wyświetleń: 2219

Zespól a grupa ZESPÓŁ - jest zbiorem współpracujących ze sobą ludzi, którzy dzięki temu mogą osiągnąć coś, czego nie byliby w stanie zrobić samodzielnie. Nie może jednak wykreować cech. Może natomiast wykreować produkt, który będzie nową jakością nieosiągalną poprzez działania jednostkowe. ZESPÓ...

Komunikacja w organizacji

 • Uniwersytet Gdański
 • Zachowania organizacyjne
Pobrań: 1141
Wyświetleń: 2373

Temat: Komunikacja w organizacji. Plan: Dlaczego skuteczne zarządzanie nie może odbywać się bez komunikacji? Rola i znaczenie komunikacji w pracy menedżerów Podstawowe formy komunikacji w organizacji: interpersonalna /pisemna, ustna/; organizacyjna; pionowa, pozioma; elektroniczna Formy komunikac...

Style kierowania - charakterystyka

 • Uniwersytet Gdański
 • Zachowania organizacyjne
Pobrań: 1099
Wyświetleń: 3507

Temat: Style kierowania. Plan: Rodzaje stylów kierowania Diagnozowanie stylów kierowania Czynniki kształtujące style kierowania Obszary przydatności poszczególnych stylów kierowania Bariery w komunikacji i sposoby ich pokonywania PRZYWÓDZTWO - zdolność do wpływania na zachowania innych tak, aby o...

Rodzaje stylów kierowania i ich diagnostyka

 • Uniwersytet Gdański
 • Zachowania organizacyjne
Pobrań: 791
Wyświetleń: 2002

I. i II. RODZAJE STYLÓW KIEROWANIA I DIAGNOSTYKA STYLÓW KIEROWANIA Według teorii X ludzie z założenia nie lubią pracować i unikają pracy jak to tylko jest możliwe, starają się unikać odpowiedzialności, są mało ambitni, ponad wszystko pragną spokoju i wolą być kierowani. Zgodnie z tym podejściem...

Organizacja - zagadnienia na kolokwium

 • Uniwersytet Gdański
 • Zachowania organizacyjne
Pobrań: 861
Wyświetleń: 2079

Zagadnienia do kolokwium z przedmiotu Zachowania organizacyjne Co to jest organizacja? Podsystemy organizacji i cechy organizacji jako systemu. Jest to zespół środków i ludzi dążących do jednego celu. Organizacja - grupa ludzi, kt maja wspolny cel -wyodrębniona z otoczenia, można powiedzieć co d...

Studium przypadku 'Odmowa'

 • Uniwersytet Gdański
 • Zachowania organizacyjne
Pobrań: 168
Wyświetleń: 994

Noatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: W każdym przedsiębiorstwie występuje podział praw i obowiązków. Celem każdego pracownika jest dopełnienie swoich obowiązków, często nie patrząc na inne aspekty. Dyspozytor miał prawo wydać, taki rozkaz, ponieważ odpowiadał za to, by firma funkcjono...

Menedżer- prezentacja

 • Uniwersytet Gdański
 • Zachowania organizacyjne
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1302

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: Menedżer realizuje swoje zadania w ściśle określonych, formalnych strukturach organizacyjnych, a także w ramach określonych przez różnorakie przepisy (ustawy, zarządzenia, regulaminy, itp.). Realizowanie się w roli lidera przebiega w zdecydowanie...

Poprawa bezpieczeństwa podróżowania autobusami turystycznymi

 • Uniwersytet Gdański
 • Zachowania organizacyjne
Pobrań: 462
Wyświetleń: 1400

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: Montowanie pasów bezpieczeństwa w możliwie jak największej liczbie pojazdów. Zamieszczenie informacji o zagrożeniach i możliwościach zapobiegania im w miejscu widocznym dla każdego pas...

Formy i techniki komunikacji

 • Uniwersytet Gdański
 • Zachowania organizacyjne
Pobrań: 637
Wyświetleń: 1743

Komunikowanie się jest procesem przekazywania informacji 1 .Żadne z 10 ról kierowniczych nie da się wypełnić bez komunikowania się. Role interpersonalne obejmują kontakty z przełożonymi, podwładnymi, osobami na równorzędnych stanowiskach i innymi osobami spoza organizacji. Role decyzyjne wymagaj...

Optymalna formalizacja przedsiębiostrwa

 • Uniwersytet Gdański
 • Zachowania organizacyjne
Pobrań: 518
Wyświetleń: 1988

1. Optymalna formalizacja przedsiębiorstwa: Czynniki zewnętrzne: - konkurencja Czynniki wewnętrzne: - nie poprawne określenie hipotetycznych sytuacji - nie trafne wskazanie sposobu zachowania się adresata normy - za mało rozległe badania nad tymi sytuacjami - za mało szczegółowy wzorzec - bra...