Dr Ewa Maria Chrapek

note /search

Podstawy automatyzacji-opracowane zagadnienia

 • Politechnika Wrocławska
 • Podstawy automatyzacji
Pobrań: 280
Wyświetleń: 1253

1. Sygnał jest to dowolna wielkość fizyczna niosąca informację (nośnik informacji). Podziały sygnałów: elektryczne, hydrauliczne, pneumatyczne, deterministyczne (dają się opisać ściśle określoną zależnością matematyczną, są powtarzalne): harmoniczne, poliharmoniczne, prawie okresowe i przejściowe...

Budowa robotów przemysłowych-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • Podstawy Robotyki
Pobrań: 147
Wyświetleń: 994

PODSTAWY ROBOTYKI PR W 3.1-3.3 1 Budowa robotów przemysłowych 1. Podstawowe zespoły i układy robotów przemysłowych Obecnie produkowane typy przemysłowych robotów nie są zbudowane wg jednego schematu konstrukcyjnego. W zależności od zastosowań robotów, zakresu parametrów technicznych oraz w d...

Definicje i klasyfikacja robotów przemysłowych-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • Podstawy Robotyki
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1232

PODSTAWY ROBOTYKI PR W 1.3 Definicje i klasyfikacja robotów przemysłowych 1. Definicje podstawowe Do dalszych rozważań przyjęto dwa podstawowe określenia, a mianowicie: Manipulator - część mechaniczna, czyli maszyna przeznaczona do realizacji niektórych funkcji kończyn górnych człowieka. Rob...

Elementy składowe i struktura robotów - wykład

 • Politechnika Wrocławska
 • Podstawy Robotyki
Pobrań: 231
Wyświetleń: 1911

1. Elementy składowe i struktura robotów Manipulatory przemysłowe są zbudowane z członów połączonych przegubami w otwarty łańcuch kinematyczny. Przeguby te są zazwyczaj obrotowe (rotacyjne) lub pryzmatyczne (liniowe). Przeguby obro...

Konstrukcja mechaniczna manipulatora-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • Podstawy Robotyki
Pobrań: 294
Wyświetleń: 931

PODSTAWY ROBOTYKI PR W 3.8 8. Konstrukcja mechaniczna manipulatora Spis treści 1. Pojęcia i definicje - maszyna cybernetyczna - mechanizm cybernetyczny - manipulator - manipulator antropomorficzny - pedipulator - maszyna krocząca 2. Podstawowe podzespoły manipulatorów - schemat blokowy ...

Metodyka wprowadzania robotów do przemysłu-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • Podstawy Robotyki
Pobrań: 35
Wyświetleń: 504

PODSTAWY ROBOTYKI PR W 9 Metodyka wprowadzania robotów do przemysłu 1 SPIS TREŚCI 1. Wprowadzenie 3 2. Aspekty organizacyjno - techniczne przedsięwzięcia robotyzacyjnego_ łąd: Nie znaleziono źródła odwołania B 2. 1. Techniczno-organiza...

Napędy robotów - napędy elektryczne - wykład

 • Politechnika Wrocławska
 • Podstawy Robotyki
Pobrań: 266
Wyświetleń: 1162

Stosuje się również inne rozwiązania przekształcające ciśnienie w cylindrze na ruch obrotowy (śruby, krzywki) oraz siłowniki pneumatyczne membranowe, tj. sztuczne mięśnie pneumatyczne. 4. Napędy elektryczne W pierwszej fazie rozwoju robotów przemysłowych stosowano napędy pneumatyczne i hydraul...

Napędy robotów - napedy hydrauliczne - wykład

 • Politechnika Wrocławska
 • Podstawy Robotyki
Pobrań: 336
Wyświetleń: 2296

1. Wprowdzenie We współczesnych robotach stosowane są w zasadzie trzy rodzaje siłowników, a mianowicie: pneumatyczne, hydrauliczne i elektryczne oraz ich kombinacje. Każdy robot jest wyposażony w układ siłowników rozmieszczonych odpowiednio na ramionach robota lub w jego połączeniach ruchowych,...

Napędy robotów - napędy pneumatyczne - wykład

 • Politechnika Wrocławska
 • Podstawy Robotyki
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1547

Rys. 25. Przełączniki suwakowe trójpołożeniowe czterodrogowe różnych typów i ich symbole (pod nimi) 1-upust, 2-do prawej strony cylindra siłownika, 3-zasilanie, 4-do lewej strony cylindra siłownika. Suwaki tych przełączników:  znajdują się w pozycji środkowej dla unieruchomionych siłowników. P...

Roboty i manipulatory o strukturach równoległych-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • Podstawy Robotyki
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1176

PODSTAWY ROBOTYKI PR W 3.4-3.6 1 4. Roboty i manipulatory o strukturach równoległych Roboty o strukturach równoległych definiuje się jako roboty złożone z. dwóch tzw. platform połączonych więcej niż jednym łańcuchem kinematycznym. Charakterystyczne dla obrabiarek typu hexapod struktury równol...