Dr Ewa Maćkowiak

note /search

Koszty pracy w rachunkowości- wykład 1

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Koszty pracy w rachunkowości
Pobrań: 1687
Wyświetleń: 2233

Koszty pracy w rachunkowości dr Ewa Maćkowiak Wykład 1 Koszty pracy - Wynagrodzenia, narzuty na wynagrodzenia, bezpieczeństwo i higiena pracy, podróże służbowe,

Koszty pracy w rachunkowości- wykład 3

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Koszty pracy w rachunkowości
Pobrań: 833
Wyświetleń: 1897

Koszty pracy w rachunkowości dr Ewa Maćkowiak Wykład 3 Głównymi kontami bilansowymi są: 231 - rozrachunki z tytułu wynagrodzeń 234 - inne rozrachunki z pracownikami 229 - inne rozrachunki publicznoprawne Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń Dt Ct Wypłaty pieniężne Wydanie deputatów Wypłaty zal...

Rachunkowość finansowa- wykład 1

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Rachunkowość finansowa
Pobrań: 700
Wyświetleń: 2303

Rachunkowość finansowa dr Ewa Maćkowiak Wykład 1 Koszty - wyrażają w mierniku pieniężnym zużycie rzeczowych składników majątku, wynagrodzenie za pracę i nakłady czysto pieniężne występujące w pewnym okresie w związku z realizacją no...

Rachunkowość finansowa- wykład 2

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Rachunkowość finansowa
Pobrań: 329
Wyświetleń: 1232

Rachunkowość finansowa dr Ewa Maćkowiak Wykład 2 Segmenty działalności jednostki - Zwykła działalność operacyjna - Pozostała działalność operacyjna - Działalność na operacjach finansowych - Zdarzenia nadzwyczajne Zwykła działal...

Rachunkowość finansowa- wykład 6

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Rachunkowość finansowa
Pobrań: 259
Wyświetleń: 1344

Rachunkowość finansowa dr Ewa Maćkowiak Wykład 6 OBRÓT MATERIAŁOWY Materiały - to składniki nabyte w celu zużycia na własne potrzeby w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego

Rachunkowość finansowa- wykład 7

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Rachunkowość finansowa
Pobrań: 315
Wyświetleń: 973

Rachunkowość finansowa dr Ewa Maćkowiak Wykład 7 ŚRODKI TRWAŁE Rzeczowe aktywa trwałe - to składniki majątku, które utrzymane są w celu wykorzystania ich w procesie...

Rachunkowość finansowa- wykład 9

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Rachunkowość finansowa
Pobrań: 217
Wyświetleń: 1288

Rachunkowość finansowa dr Ewa Maćkowiak Wykład 9 cd Przyczyny likwidacji środka trwałego mogą być następujące: utrata przydatności gospodarczej zdarzenie losowe budowa nowego środka, w miejsce likwidowanegoKsięgowanie związane z ...

Rachunkowość finansowa- wykład 10

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Rachunkowość finansowa
Pobrań: 210
Wyświetleń: 1008

Rachunkowość finansowa dr Ewa Maćkowiak Wykład 10 ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE Kategoria środków trwałych w budowie związana jest z procesami powiększania wartości środ...

Rachunkowość finansowa- wykład 11

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Rachunkowość finansowa
Pobrań: 301
Wyświetleń: 1232

Rachunkowość finansowa dr Ewa Maćkowiak Wykład 11 INWESTYCJE - ISTOTA , ZAKRES, WYCENA I EWIDENCJA INWESTYCJE (art. 3 ust. 1 pkt 17 UR) długoterminowe i krótkoterminowe niefinansowe i finansowe (aktywa finansowe art. 3 ust. 1 pkt ...

Rachunkowość finansowa- wykład 12

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Rachunkowość finansowa
Pobrań: 231
Wyświetleń: 994

Rachunkowość finansowa dr Ewa Maćkowiak Wykład 12 cd. Ewidencja rozchodu zbywanego aktywu Wariant I Krótkoterminowe aktywa finansowe Odpisy aktualizujące...