Dr Ewa Łuczak - strona 5

Prace analityczne

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • dr Ewa Łuczak
 • Analiza finansowa
Pobrań: 7
Wyświetleń: 742

W całokształcie prac analitycznych wyróżnić można: 1. etap przygotowania materiałów źródłowych, 2. etap właściwych prac analitycznych (analiza porównawcza i przyczynowa) 3. etap opracowania i prezentacji wyników przeprowadzonej anali...

Pytania na egzamin - Bilans

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • dr Ewa Łuczak
 • Analiza finansowa
Pobrań: 28
Wyświetleń: 945

1. napisać uproszczony cały bilans 2. Pytanie o Kapitale zapasowym , źródła, cel 3.Kapitał z aktualizacji wyceny 4. Podać szcegółowy rachunek zysków i strat do kosztów sprzedaży , dalej uproszczony. 5. Różnice między wariantem kalkulacyjnym i porównawczym 6. Elementy PPO i podać przykłady 7. Gdzieś ...

Rodzaje sporządzanych analiz finansowych

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • dr Ewa Łuczak
 • Analiza finansowa
Pobrań: 357
Wyświetleń: 819

Rodzaje sporządzanych analiz finansowych Każdy z odbiorców analizy finansowej zainteresowany jest innym rodzajem analizy, zaprezentowanej w innej formie, ale zawsze bazę stanowią informacje uzyskane z księgowości. Analizy finansowe dotyczą relacji między wielkościami wewnątrz firmy, a także jej pow...

Zdolność przedsiębiorstwa do obsługi długu

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • dr Ewa Łuczak
 • Analiza finansowa
Pobrań: 0
Wyświetleń: 364

Zdolność przedsiębiorstwa do obsługi długu   Wsk. pokrycia obsługi długu I = 1996 r. 1997 r. 1666,1 45,2 Wsk. pokrycia obsługi długu II = 1996 r. 1997 r. 11,0 9,6 Wsk. pokrycia zobowiązań odsetkowych = 1996 r. 1997 r. 1666,1 45,2 Wsk. pewności kredytowej = 1996 r. 1997 r. 1,45 0,64     W...