Dr Ewa Łuczak - strona 4

Porównawczy i kalkulacyjny rachunek zysków i strat.

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • dr Ewa Łuczak
 • Analiza finansowa
Pobrań: 49
Wyświetleń: 791

Zasadnicze różnice pomiędzy porównawczym i kalkulacyjnym rachunkiem zysków i strat. Każda z wersji rachunku zysków i strat przedstawia działalność podstawową w inny sposób. Rachunek w wariancie kalkulacyjnym prezentuje przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów porównując je z ...

Zasady sporządzanie sprawozdań finansowych - omówienie

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • dr Ewa Łuczak
 • Analiza finansowa
Pobrań: 0
Wyświetleń: 350

ZASADY SPORZĄDANIA SPR.FINANSOWYCH: ZASADA MEMORIAŁU I WSPÓŁMIERNOŚCI: W księgach rachunkowych jednostki należy ująć wszystkie osiągnięte, przypadające na jej rzecz przychody i obciążające je koszty zw.z tymi przychodami dotycz.danego roku obrot., niezależnie od term.ich zapłaty. Co oznacza że ...

Segmentacja i zachowania nabywców - wykład

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr Ewa Łuczak
 • Podstawy Marketingu
Pobrań: 63
Wyświetleń: 504

SEGMENTACJA I ZACHOWANIA NABYWCÓW NABYWCA W STRATEGII MARKETINGOWEJ - inicjator - doradca - decydent - nabywcy - użytkownik (za każdym razem może być to ktoś inny; jeden użytkownik łączy w sobie kilka funkcji, ale zdarza się, że każda osoba może mieć jedną.) NABYWCA kto kupuje? co kupuje...

Strategia produktu - wykład

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr Ewa Łuczak
 • Podstawy Marketingu
Pobrań: 105
Wyświetleń: 896

STRATEGIA PRODUKTU PRODUCT DEFINITION – wszystko to co można zaoferować nabywcom do zakupu, użycia lub konsumpcji dla zaspokojenia pragnień lub potrzeb. POZIOMY PRODUKTU – analiza dla przedsiębiorstw RDZEŃ (podstawowy pożytek, istota produktu)– określa użyteczność – odpowiedź na potrzebę klie...

Zarządzanie marketingowe - wykład

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr Ewa Łuczak
 • Podstawy Marketingu
Pobrań: 49
Wyświetleń: 511

ZARZĄDZANIE MARKETINGOWE ORIENTACJA PRZEDSIĘBIORSTWA – sposób ukierunkowania przedsiębiorstwa na rynku by osiągnąć jak największe zyski, uzyskać cel do którego zostało powołane

Badanie rynku - wykład

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr Ewa Łuczak
 • Podstawy Marketingu
Pobrań: 35
Wyświetleń: 567

BADANIE RYNKU SYSTEM INFORMACJI MARKETINGOWEJ OTOCZENIE MARKETINGOWE WEWNĘTRZNE ŹRÓDŁA INFORMACJI System informacji marketingowej - wewnętrzne bazy danych - wywiad marketingowy - analiza informacji - badania marketingowe ZEWNĘTRZNE ŹRÓDŁA INFORMACJI Otoczenie marketingowe: - Segmenty ryn...

Źródło informacji wykorzystywanych w analizie

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • dr Ewa Łuczak
 • Analiza finansowa
Pobrań: 7
Wyświetleń: 364

Źródło informacji wykorzystywanych w analizie Dla prawidłowego kierowania przedsiębiorstwem nie jest wystarczające ograniczenie się do analizy rocznych sprawozdań finansowych. Zwłaszcza w większych przedsiębiorstwach jego kierownictwo i władze powinny dokonywać oceny sytuacji majątkowej w krótszych...

Analizy ekonomiczne

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • dr Ewa Łuczak
 • Analiza finansowa
Pobrań: 0
Wyświetleń: 546

Analiza odnosząca się do działalności gospodarczej nosi ogólną nazwę analizy ekonomicznej. Z punktu widzenia przedmiotowego należy wyróżnić w niej przede wszystkim: analizę makro- i mikroekonomiczną analizę finansową i techniczno-ekonomiczną Analiza makroekonomiczna obejmuje badania i ocenę wielk...

Badanie i ogłaszanie sprawozdań finansowych

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • dr Ewa Łuczak
 • Analiza finansowa
Pobrań: 0
Wyświetleń: 301

BADANIE I OGŁASZANIE SPRAWOZDZAŃ FINANSOWYCH: Badaniu i ogłaszaniu podlegają roczne skonsolidowane sprawozdania finansowe grup kapitałowych oraz roczne sprawozdania finansowe kontynuacyjnych działal: 1) banków oraz zakł.ubezp; 2)jednostek ...

Czynniki wpływające na zniekształcenie informacji finansowych

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • dr Ewa Łuczak
 • Analiza finansowa
Pobrań: 14
Wyświetleń: 749

Czynniki wpływające na zniekształcenie informacji finansowych Rzetelność informacji księgowej odgrywa najważniejszą rolę. Nierzetelna informacja mogłaby powodować wyciąganie różnych, a nawet sprzecznych wniosków przez różne zainteresowane strony. Ocena udziału poszczególnych składników majątku w c...