Dr Ewa Łuczak - strona 3

Bilans przedsiębiorstwa - omówienie

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • dr Ewa Łuczak
 • Analiza finansowa
Pobrań: 7
Wyświetleń: 770

UKŁAD I TREŚĆ BILANSU PRZED.: Bilans w formie dwustronnego dokumentu grupuje w ujęciu wartościowym na określony moment czasowy z jednej strony zasoby majatkowe przedsiębiorstwa wg.ich postaci i są to aktywa przedsięb.oraz z drugiej strony źródła pochodzenia kapitałów [funduszy] na opłacenie zas...

Kapitał zapasowy w przedsiębiorstwie - omówienie

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • dr Ewa Łuczak
 • Analiza finansowa
Pobrań: 35
Wyświetleń: 427

Kapitał zapasowy w przedsiębiorstwie – cel i źródła tworzenia Kapitał zapasowy i rezerwowy tworzone są obowiązkowo w spółkach akcyjnych oraz w spółkach z o.o.. W spółkach akcyjnych zwiększają się na skutek obowiązkowych odpisów z zysku netto (co najmniej 8%), sprzedaży akcji po cenach wyższych ...

Koszty i straty - omówienie

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • dr Ewa Łuczak
 • Analiza finansowa
Pobrań: 0
Wyświetleń: 392

KOSZTY i straty: uprawdopodobnione zmniejszenie w okresie sprawozdawcz.korzyści ekonom.,o wiarygodnie określonej wartości w formie: -zmniejszenia wartości aktywów albo; -zwiększenia wartości zobowiązań i rezerw, które doprowadzą do obniżenia KW w inny sposób niż wycofanie środków przez udziałow...

Ocena i pomiar zadłużenia przedsiębiorstwa - omówienie

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • dr Ewa Łuczak
 • Analiza finansowa
Pobrań: 21
Wyświetleń: 945

Ocena i pomiar zadłużenia przedsiębiorstwa – podstawowe mierniki zadłużenia. Ocena poziomu zadłużenia przedsiębiorstwa daje możliwość rozpoznania różnych źródeł finansowania aktywów, struktury i efektywości zaangażowania tych kapitałów. a.)Wskażnik ogólnego zadłużenia stanowi relację zobowiązań ...

Ocena sprawności działania przedsiębiorstwa - omówienie

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • dr Ewa Łuczak
 • Analiza finansowa
Pobrań: 49
Wyświetleń: 672

Ocena sprawności działania przedsiębiorstwa – wskaźniki rotacji, gospodarowania zasobami oraz zarządzania kosztami. Do pomiaru aktywności gospodarczej przedsiębiorstwa w obszarze wykorzystania posiadanych zasobów materialnych i kapitału intelektualnego służą wskaźniki sprawności działania, do k...

Pasywa - omówienie

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • dr Ewa Łuczak
 • Analiza finansowa
Pobrań: 7
Wyświetleń: 658

PASYWA: A.KAPITAŁ WŁASNY: Własne źródło finansowania wniesione przez właściciela(li) podmiotu lub z wygospodarowanego i zatrzymanego w jednostce zysku. Zgodnie z ustawą stanowi on równowartość aktywów netto tj.różnicę aktywów i zobowiązań. I.Kapitał (findusz) podstawowy: II.Należne wpł.na kap...

Analiza finansowa - podstawowe pojęcia

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • dr Ewa Łuczak
 • Analiza finansowa
Pobrań: 21
Wyświetleń: 287

Analiza – jest to rozbiór, rozłożenie pewnej wartości na części składowe i rozpatrywanie każdej z nich z osobna w procesie poznania i działalności praktycznej. Analiza ekonomiczna – jest systemem badania i oceny efektywności, a także instrumentem zarządzania nim, który tworzy podst.decyzyjne. A...

Przychody i zyski - omówienie

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • dr Ewa Łuczak
 • Analiza finansowa
Pobrań: 0
Wyświetleń: 406

PRZYCHODY I ZYSKI – są def. w ust.o rach. Jako uprawdopodobnioe powstanie w okresie sprawozdawczym korzyści ekonom.-ch o wiarygodnie określonej wartości, w formie: 1.zwiększenia wartości aktywów albo 2. Zmniejszenie wart.zobowiązań, które doprowadzą do wzrostu kap.własnego (lub zmniejszenia jeg...

Rachunek zysków i strat - omówienie - Analiza finansowa

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • dr Ewa Łuczak
 • Analiza finansowa
Pobrań: 84
Wyświetleń: 728

Układ, treść i warianty sporządzania rachunku zysków i strat. RZiS – jest rejestratorem strumieni tworzących WF przed.za okres czasu. Jeżeli bilans jest fotografią stanu przed.na okresl.moment czasowy to RZiS jest filmem za określony okres czasu. RZiS grupuje na określonych poziomach najpierw ws...

Wskaźniki finansowe - omówienie

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • dr Ewa Łuczak
 • Analiza finansowa
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1113

Wskaźniki płynności finansowej Wskaźnik bieżącej płynności Wskaźnik szybki Wskaźnik gotówkowy Kapitał obrotowy Kapitał obrotowy (w dniach) Wskaźnik obrotu zapasami Wskaźnik cyklu zapasów (w dniach) Wskaźnik rotacji należności Wskaźnik cyklu należności (w dniach) Wskaźnik cyklu płacenia zo...