Dr Ewa Leszczyńska - strona 3

Zarządzanie jakością, logistyczne, Lean menagement ( sem. IV)

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Ewa Leszczyńska
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem
Pobrań: 14
Wyświetleń: 539

Leszczyńska, Zarządzanie przedsiębiorstwem, zarządzanie jakością, logistyczne, Lean menagement ( sem. IV) Zarządzanie jakością: ma spowodować osiągnięcie założonych celów polityki jakości; jakość (TQM), ISO9000; dbanie o wartość dla klienta poprzez nieustanny postęp w zakresie jakości, kosztów...

Zarządzanie strategiczne, operacyjne, reenginering ( sem. IV)

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Ewa Leszczyńska
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem
Pobrań: 21
Wyświetleń: 490

Leszczyńska, Zarządzanie przedsiębiorstwem, zarządzanie strategiczne, operacyjne, reenginering ( sem. IV) Zarządzanie strategiczne: kierowanie rozwojem firmy, wykorzystywanie szans i unikanie zagrożeń płynących z otoczenia Zarządzanie operacyjne: realizacja podstawowej działalności przeds Meto...

Zarządzanie, ( sem. IV)

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Ewa Leszczyńska
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem
Pobrań: 14
Wyświetleń: 567

Leszczyńska, Zarządzanie przedsiębiorstwem, Zarządzanie, ( sem. IV) Zarządzanie jest procesem, który dzieje się pomiędzy organem zarządzającym, a obiektem zarządzanym, przy użyciu informacji niezbędnych do podejmowania właściwych decyzji; Zarządzanie: obejmuje wszystkie zasoby przeds Kierowa...

Zasoby przedsiębiorstwa,( sem. IV)

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Ewa Leszczyńska
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem
Pobrań: 56
Wyświetleń: 910

Leszczyńska, Zarządzanie przedsiębiorstwem, zasoby przedsiębiorstwa,( sem. IV) Szkoła zasobowa - każde przedsiębiorstwo posiada kluczowe zasoby i potrafi je przemieniać w przewagę konkurencyjną Potencjał przeds: kategoria wielowymiarowa dotycząca określonych możliwości, zbudowanych na szczegól...

Aktywa trwałe i obrotowe - omówienie (sem 2)

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Ewa Leszczyńska
 • Nauki o organizacji
Pobrań: 0
Wyświetleń: 315

Notatka porusza między innymi takie zagadnienia jak: wartości niematerialne, wartości prawne, rzeczowe aktywa, należności, inwestycje....

Majątek trwały i obrotowy- omówienie (sem 2)

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Ewa Leszczyńska
 • Nauki o organizacji
Pobrań: 0
Wyświetleń: 259

Notatka porusza między innymi takie zagadnienia jak: wartości niematerialne, wartości trwałe, wartości długoterminowe, inwestycje, należności....