Dr Ewa Leszczyńska

note /search

Controlling i benchamrking( sem. IV)

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem
Pobrań: 49
Wyświetleń: 889

Leszczyńska, Zarządzanie przedsiębiorstwem, controlling i benchamrking( sem. IV) Controlling: podsystem zarządzania, który częściowo przejmuje a częściowo wspomaga procesy planowania, sterowania i kontrolowania, umożliwiając w ten sposób ...

Majątek trwały, aktywa,( sem. IV)

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem
Pobrań: 28
Wyświetleń: 847

Leszczyńska, Zarządzanie przedsiębiorstwem, majątek trwały, aktywa,( sem. IV) Majątek przeds(aktywa): kontrolowane przez jednostkę zasoby o wiarygodnie określonej wartości, powstałe w wyniku przeszłych zdarzeń, które spowodują wpływy do jednostki korzyści ekonomicznych MAJĄTEK TRWAŁY: zasoby,...

Prywatyzacja, ( sem. IV)

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem
Pobrań: 28
Wyświetleń: 910

Leszczyńska, Zarządzanie przedsiębiorstwem, Prywatyzacja, ( sem. IV) Prywatyzacja: zmiana własności państwowej na prywatą czyli transfer majątku państwowego w ręce prywatne Metody prywatyzacji:  denacjonalizacja: sprzedaż własności ...

Przedsiębiorstwo formy współpracy, misja, cel i podsystemy, (sem. IV)...

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1127

Leszczyńska, Zarządzanie przedsiębiorstwem, przedsiębiorstwo - formy współpracy, misja, cel i podsystemy, (sem. IV) FORMY WSPÓŁPRACY PRZEDSIĘBIORSTW: Kooperacja: forma współpracy niezależnych prawnie podmiotów, które rezygnują z samodzielnej realizacji funkcji gospodarczych celem wzrostu efekt...

Wielkość przedsiśbiorstw i kryteria klasyfikacji, (sem. IV)

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem
Pobrań: 49
Wyświetleń: 840

Leszczyńska, Zarządzanie przedsiębiorstwem, wielkość przedsiębiorstw i kryteria klasyfikacji, (sem. IV) Wielkość przedsiębiorstw: 1. Mikroprzedsiębiorca -zatrudnia średnio rocznie mniej niż 10 pracowników, obrót netto nieprzekraczaj...

Decyzje w przedsiębiorstwie, ( sem. IV)

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem
Pobrań: 28
Wyświetleń: 651

Leszczyńska, Zarządzanie przedsiębiorstwem, Decyzje w przedsiębiorstwie, ( sem. IV) podjęcie decyzji: akt wyboru jednej możliwości z większego ich zestawu proces decyzyjny: zawiera rozpoznanie i zdefiniowanie istoty sytuacji decyzyjnej

Innowacyjność przedsiębiorstwa, ( sem. IV)

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem
Pobrań: 42
Wyświetleń: 665

Leszczyńska, Zarządzanie przedsiębiorstwem, Innowacyjność przedsiębiorstwa, ( sem. IV) Innowacyjność przedsiębiorstwa: podejmowanie szeregów działań, których celem jest opracowanie i wdrożenie nowych lub znacząco ulepszonych wyrobów i procesów oraz metod zarządzania, przy czym rozwiązania te ...

Kadra menedżerska, ( sem. IV)

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem
Pobrań: 49
Wyświetleń: 742

Leszczyńska, Zarządzanie przedsiębiorstwem, Kadra menedżerska, ( sem. IV) Kadra menedżerska: Menedżerowie najniższego szczebla: nadzorują pracowników w sferze wykonawczej i zarządu; nie są przełożonymi innych menedżerów Menedżerowie średniego szczebla: kierują pracą innych menedżerów oraz w p...

Kkapitał własny, obcy i intelektualny,( sem. IV)

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem
Pobrań: 42
Wyświetleń: 581

Leszczyńska, Zarządzanie przedsiębiorstwem, kapitał własny, obcy i intelektualny,( sem. IV) Kapitał: nagromadzone dobro służące do rozwijania produkcji oraz zasoby pieniężne niezbędne do tej produkcji; kategoria ekonomiczna oznaczająca wartość, która ma zdolność do wzrostu; Źródło finansowania...

KI i zarządzanie wiedzą, ( sem. IV)

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem
Pobrań: 56
Wyświetleń: 742

Leszczyńska, Zarządzanie przedsiębiorstwem, KI i zarządzanie wiedzą, ( sem. IV) KAPITAŁ INTELEKTUALNY: Narzędzie pozwalające na kreowanie przyszłości firmy, Najprostszym stosowanym w praktyce sposobem wyceny KI jest powiązanie go z wartością rynkową jako różnica pomiędzy wartością rynkową a w...