Dr Ewa Kuczyńska

note /search

Źródła emisji dwutlenku węgla

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Ochrona powietrza
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1309

Źródła emisji dwutlenku węgla. Spalanie paliw kopalnych: Prawie cały emitowany przez ludzi dwutlenek węgla pochodzi ze spalania paliw kopalnych: węgla, ropy i gazu ziemnego. Paliwa kopalne powstały ze szczątków roślin i zwierząt, które obu...

Dioksyny i furany

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Ochrona powietrza
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1120

Dioksyny i furany to uproszczone nazwy pewnej grupy związków (organicznych) chlorowcopochodnych, których emisja do atmosfery oraz sposób powstawania rodzi społeczne kontrowersje. Poza jednym przypadkiem powstają one tylko i wyłącznie dzięki działa...

Źródła danych dotyczących opłat za korzystanie ze środowiska

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Ochrona powietrza
Pobrań: 7
Wyświetleń: 350

Skąd brać dane: - analiza uciążliwości i pozwolenia - jeżeli zakład posiada pozwolenie doskonałym źródłem danych jest dokumentacja na podstawie której wydane zostało pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza; - raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko - jeżeli zakład posi...

Źródła emisji tlenków azotu

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Ochrona powietrza
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1120

Źródła emisji tlenków azotu: Naturalne źródła emisji Tlenek azotu i dwutlenek azotu obecne w powietrzu atmosferycznym powstają w wyniku naturalnych zjawisk, takich jak wyładowania elektryczne i wybuchy wulkanów. Ilość tak wytworzonych tlenków azotu przewyższa emisję sztuczną, ale z uwagi na duże ro...

CO2

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Ochrona powietrza
Pobrań: 63
Wyświetleń: 672

Dwutlenek węgla jest bardzo ważnym ogniwem obiegu węgla w przyrodzie, który to obieg jest jednym z podstawowych zjawisk natury łączących ze sobą życie biologiczne z przemianami materii nieożywionej. Rezultatem tego obiegu, do czasu...

Czynniki orograficzne

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Ochrona powietrza
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1533

Czynniki orograficzne Istotne znaczenie na rozprzestrzenianie zanieczyszczeń ma układ rzeźby terenu. Łańcuchy górskie i tereny wyżynne stanowią przeszkodę dla poruszających się poziomo m...

Definicja pyłu

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Ochrona powietrza
Pobrań: 63
Wyświetleń: 994

Definicja pyłu Pył-substancja mineralna, pozostałość procesu spalania, a także ścierania lub kruszenia substancji stałych takich jak minerały nieorganiczne, organiczne oraz metale. Źródła W powietrzu atmosferycznym zanieczyszczenia mogą się ro...

Degradacja warstwy ozonowej

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Ochrona powietrza
Pobrań: 49
Wyświetleń: 2002

DEGRADACJA WARSTWY OZONOWEJ Początkowo o niszczenie ozonu stratosferycznego oskarżano samoloty ponaddźwiękowe. Spadek koncentracji ozonu mógłby następować w reakcjach ozonu z parą wodną lub tlenkami azotu, które są składnikami spalin W 1974 ...

Dziura ozonowa - SKUTKI DEGRADACJI WARSTWY OZONOWEJ

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Ochrona powietrza
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1428

DZIURA OZONOWA Do powstania dziury ozonowej nad Antarktydą przyczyniły się panujące tam szczególne warunki atmosferyczne i wynikające stąd odmienności chemizmu chloru. Podczas arktyczne...

Inwersja

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Ochrona powietrza
Pobrań: 0
Wyświetleń: 1253

Wzrost temperatury - inwersja Przedstawione dotychczas przykłady gradientu temperaturowego dotyczyły sytuacji, gdy temperatura obniża się z wysokością. Jeśli natomiast temperatura powietrza rośnie, wtedy mówimy o inwersji temperatury