Dr Ewa Kozłowska

note /search

Klasyfikacja obciążeń publicznych

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
  • Finanse publiczne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 945

Klasyfikacja obciążeń publicznych : Administracyjna : Według ministerstw, Np. sprawiedliwości, spraw zagranicznych - klasyfikacja według władz Funkcjonalna, Np. obronna, edukacja, kultura - wydatki według funkcji, zadań państwa w sektorach gospodarczych Polityczna : wydatki neutralne ( Np. oświet...

Powtórzenie do kolokwium

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
  • Finanse publiczne
Pobrań: 700
Wyświetleń: 2926

„Powtórzenie do kolokwium numer 1 z finansów publicznych” Zakres materiału: Zagadnienia z ćwiczeń: Wprowadzenie do nauki finansów publicznych : Przedmiot finansów publicznych Finanse publiczne a finanse prywatne Teoria dóbr publicznych Finanse publiczne a sektor publiczny Zakres sektora finan...

System emerytalno-rentowy

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
  • Finanse publiczne
Pobrań: 98
Wyświetleń: 896

System emerytalno-rentowy. Emerytura - świadczenie pieniężne mające służyć jako zabezpieczenie bytu na starość. Kto wymyślił emeryturę? Lata nauki Lata pracy Emerytura - lata odpoczynku 1880 - Otto von Bismarck wprowadził państwowe ...

Wprowadzenie do nauki finansów publicznych

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
  • Finanse publiczne
Pobrań: 357
Wyświetleń: 2716

Wprowadzenie do nauki finansów publicznych : Przedmiot finansów publicznych Finanse publiczne a finanse prywatne Teoria dóbr publicznych Finanse publiczne a sektor publiczny Zakres sektora finansów publicznych Pojęcie nauki o finansach publicznych Związek finansów publicznych z innymi dziedz...