Dr Ewa Kozak-Czyżewska

note /search

Matematyka część 1

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Metodyka kształcenia matematycznego
Pobrań: 1274
Wyświetleń: 4970

...W latach 70-tych XX wieku sformułowano 4 postulaty nauczania matematyki , które są aktualne do dnia dzisiejszego: 1. Nauczanie jednolite matematyki , od podstawówki aż do nauczania uniwersyteckiego 2. Matematyka bez łez , bez stresu 3. Matematyka wszędzie obecna. Mniejszy nacisk na z...

Matematyka część 2

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Metodyka kształcenia matematycznego
Pobrań: 875
Wyświetleń: 4424

...Funkcje treści mnogościowych w edukacji wczesnoszkolnej: 1) Wspierająca 2) Stymulująca 3) Propedeutyczna Funkcja wspierająca – Treści mnogościowe wspomagają dzieci w nauce pojęć podstawowych: liczby naturalnej, działania arytmetycznego, zadań tekstowych Funkcja stymulują...

Polonistyka część 1

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Metodyka kształcenia polonistycznego
Pobrań: 679
Wyświetleń: 4074

...1. Początkowa nauka czytania i pisania ( rozpoczęta z dziećmi 6-letnimi ) Sprawdzenie gotowości podjęcia nauki czytania i pisania. Wprowadzenie liter według kolejności. 2. Kształcenie literackie z zakresu kształcenia polonistycznego Zapoznanie dzieci z kanonem lektur dla nich przezna...

Polonistyka część 2

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Metodyka kształcenia polonistycznego
Pobrań: 623
Wyświetleń: 3948

...Formy wypowiedzi realizowane w klasach I - III Podstawowe Pomocnicze 1.Wypowiedzi samorzutne. 2.Wypowiedzi swobodne. 3.Rozmowa nauczyciela z uczniami. 4.Opowiadanie 5.Opis 6.Sprawozdanie 7. List ( forma użytkowa ) 1.Życzenia 2.Zaproszenia 3.Zawiadomienia 4.Ogłoszen...

Pedagogika wczesnoszkolna część 1

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Pedagogika wczesnoszkolna
Pobrań: 1995
Wyświetleń: 9443

... 1) Może być traktowana , jako dyscyplina z pogranicza teorii i praktyki , która przetwarza na potrzeby praktyki to , co pojawi się w teorii innych subdyscyplin ( konstrukty teoretyczne ) 2) Można ją budować w oparciu o technologię praktycznego oddziaływania ; zainteresowanie nauczycieli...

Pedagogika wczesnoszkolna część 2

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Pedagogika wczesnoszkolna
Pobrań: 1141
Wyświetleń: 5593

...Najistotniejsze cechy osoby wspomagającej: 1) empatia ( zdolność do odczuwania świata tak , jak odczuwa go druga osoba , zdolność do komunikowania innym swojego sposobu widzenia świata ) 2) ciepło , opiekuńczość 3) otwartość ( autentyzm ) – warunek do budowania zaufania między wspo...

Podstawy nauczania integralnego z metodyką

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Podstawy nauczania integralnego z metodyką
Pobrań: 196
Wyświetleń: 2275

...Podstawowym warunkiem rozwoju jest zaspokojenie potrzeb niedoboru, dopiero potem zostają zaspokojone potrzeby wzrostu i rozwoju, poprzez samorealizację , twórczość. Twórczość może objawiać się w różnych obszarach życia codziennego, ma wymiar subiektywny; działania twórcze są przypisane wszyst...