Dr Ewa Kosycarz

note /search

Rynek pracy 2

  • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
  • Finanse
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1260

Kosycarz. Notatka składa się z 5 stron. Zależność pomiędzy wzrostem gospodarczym a poziomem bezrobocia cd. •wpływ dynamiki wzrostu gospodarczego 30-50 lat temu był znacznie silniejszy niż obecnie. W naszych czasach wpływ ten jest znacznie osłabiony poprzez tzw. czynniki instytucjonalne, które są r...

Rynek pracy - prawo Okuna

  • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
  • Finanse
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1729

Kosycarz. Notatka składa się z 5 stron. Rynek pracy Przyczyny ingerencji państwa na rynku pracy: •niedostateczna przejrzystość na rynku pracy, •niedostosowania alokacyjne, •niedostateczna skłonność do ryzyka, •dyskryminacja grup problemowych , •zjawisko histerezy występujące na rynku pracy. Niedos...

Wzrost gospodarczy a poziom bezrobocia

  • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
  • Finanse
Pobrań: 7
Wyświetleń: 595

Zależność pomiędzy wzrostem gospodarczym a poziomem bezrobocia cd. •wpływ dynamiki wzrostu gospodarczego 30-50 lat temu był znacznie silniejszy niż obecnie. W naszych czasach wpływ ten jest znacznie osłabiony poprzez tzw. czynniki instytucjonalne, które są reprezentowane przez wyżej wspomniane kr...

Rynek pracy - Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

  • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
  • Finanse
Pobrań: 42
Wyświetleń: 770

Rynek pracy Przyczyny ingerencji państwa na rynku pracy: •niedostateczna przejrzystość na rynku pracy, •niedostosowania alokacyjne, •niedostateczna skłonność do ryzyka, •dyskryminacja grup problemowych , •zjawisko histerezy występujące na rynku pracy. Niedostateczna przejrzystość Niedostateczna prz...