Dr Ewa Kocój

note /search

Zagadnienia do egzaminu

  • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
  • Dzieje kultury
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1169

pojęcia: - system kast w Indiach - zamknięte grupy społeczne, przynależność do kast jest dziedziczna, nie można uzyskać jej np. poprzez małżeństwo, często wiąże się z profesją. - sarmatyzm - barokowa formacja kulturowa, funkcjonująca w Rzeczypospolitej między XVI a XVIIIw. Opierała się na przekon...