Dr Ewa Górska

note /search

Odwodnienie wykopu fundamentowego-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • Fundamentowanie
Pobrań: 308
Wyświetleń: 1204

Politechnika Wrocławska Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego Instytut Geotechniki i Hydrotechniki Zakład Budownictwa Wodnego i Geodezji Zadanie domowe nr 2 „Odwodnienie wykopu fundamentowego” Dane: k m/dobę n a

ściany Szczelinowe - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • Fundamentowanie
Pobrań: 98
Wyświetleń: 798

Ściany Szczelinowe Ściany szczelinowe, tj. żelbetowe konstrukcje oporowe wykonane w szczelinach gruntowych rozpieranych zawiesiną iłową lub bentonitową. Ściany te są stosowane przy budowie płytkich tuneli, jako obudowy głębokich wykopów lub nabrzeży

Badania gruntu - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • Fundamentowanie
Pobrań: 28
Wyświetleń: 700

BADANIA GRUNTU: WYROBISKO BADAWCZE wykonuje się w celu określenia budowy geologicznej, właściwości fizyczno-mechanicznych gr. Zależnie od celu badań dzieli się je na podstawowe i pomocnicze: WYROBISKO PODSTAWOWE - służące do rozpoznania budowy geologicznej podłoża wykonywania w nich badań, pobrani...

Fundamentowanie - pytania i odpowiedzi

 • Politechnika Wrocławska
 • Fundamentowanie
Pobrań: 784
Wyświetleń: 2653

1. Od wartości kąta tarcia wew. którego gruntu zależy nośność fundamentu, znajdującego się nad czy pod poziomem posadowienia? (+ rys.) Odpowiedź: Od kąta tarcia wewnętrznego gruntu zalegającego bezpośrednio poniżej poziomu posadowie...

Technologie wykonywania pali - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • Fundamentowanie
Pobrań: 301
Wyświetleń: 1400

TECHNOLOGIE WYKONYWANIA PALI1. Pale wiercone z zabezpieczeniem otworu przez rurowanie Technologię tą stosujemy przy wykonywaniu pali o średnicach 400 mm,  620 mm,  700 mm,   880 mm. Jako narzędzi wiercących używamy różnego rodzaju świdrów ślimakowych, kubełkowych oraz koron wycinających. Rury służą...

Ławy fundamentowe - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • Fundamentowanie
Pobrań: 245
Wyświetleń: 2114

Ławy fundamentowe ( konstrukcja, wymagania techniczne) Domy jednorodzinne, a więc budynki stosunkowo małe i lekkie, najczęściej posadowione są na betonowych ławach fundamentowych (ewentualnie żelbetowych stopach fundamentowych). Oznacza to, że w przypadku stabilnego, dobrze zagęszczonego lub skonso...

Fundamenty posadowienie bezpośrednie - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • Fundamentowanie
Pobrań: 448
Wyświetleń: 2926

PROJEKTOWANIE FUNDAMENTÓW OPARTYCH BEZPOŚREDNIO NA GRUNCIE Projektowanie fundamentów opartych bezpośrednio na gruncie polega na określeniu: 1. 2. 3. 4. rodzaju fundamentu, głębokości posadowienia, wymiarów fundamentu w planie, wymiarów pionowych fundamentu oraz ewentualnego zbrojenia. Za...

Nowe obszary zastosowań stalowych ścian szczelnych - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • Fundamentowanie
Pobrań: 42
Wyświetleń: 560

Nowe obszary zastosowań stalowych ścian szczelnych - wybrane aspekty konstrukcyjne i obliczeniowe 1. Wstęp Ściany szczelne wykonywane z jednostkowych elementów stalowych zwanych grodzicami lub brusami są obecnie powszechnie wykorzystywane praktycznie we wszystkich obszarach budownictwa. Bogata gama...

Fundamentowanie egzamin pytania

 • Politechnika Wrocławska
 • Fundamentowanie
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1757

EGZAMIN Z FUNDAMENTOWANIA, Wydział BLiW IIIr. Pyt. 1 (ok. 5min, max. 4p.) Pyt. 2 (ok. 5min, max. 4p.) Pyt. 3 (ok. 5min, max. 4p.) Pyt. 4 (ok. 5min, max. 4p.) Pyt. 5 (ok. 5min, max. 4p.) Zad. 1. (ok. 15min, max. 10p.) Zad. 2. (ok. 10min, max. 10p.) imię: nazwisko: numer albumu: data egzam...