Dr Ewa Czarnecka-Wójcik

note /search

Definicja organizacji - wykład

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Zachowania organizacyjne
Pobrań: 385
Wyświetleń: 1323

Zachowania organizacyjne dr Ewa Czarnecka-Wójcik WYKŁAD NR 1 Organizacja- każde przedsiębiorstwo (bank- ma charakter finansowy), ludzie, którzy realizują określone cele, działają w ramach odpowiedniej struktury i korzystają z odpowiedniej technologii. Ludzie- uczestnicy organizacji wraz z kierown...

Wykład - Umiejętności konceptualne

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Zachowania organizacyjne
Pobrań: 350
Wyświetleń: 1351

Zachowania organizacyjne dr Ewa Czarnecka-Wójcik WYKŁAD NR 2 Umiejętności konceptualne - myślenie abstrakcyjne, w kategoriach programowania i prognozowania działań strategicznych, Związany z filozofią globalizacji managementu (myśl globalnie, działaj lokalnie). Pożądany u kadry kierowniczej. Um...

Wykład - Zachowania organizacyjne

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Zachowania organizacyjne
Pobrań: 392
Wyświetleń: 1421

Zachowania organizacyjne dr Ewa Czarnecka-Wójcik WYKŁAD NR 3 KREATYWNOŚĆ I JEJ ZNACZENIE W OBSZARZE ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ORG. Racjonalny proces rozwiązywania problemów: Zbadaj sytuację: Zdefiniuj problem, Określ cele decyzji, Przeprowadź diagnozę, Opracuj warianty: Szukaj twórczych waria...

Wykład - Technika dyskusja philips 66/ odroczonego wartościowania

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Zachowania organizacyjne
Pobrań: 308
Wyświetleń: 1211

Zachowania organizacyjne dr Ewa Czarnecka-Wójcik WYKŁAD NR 4 Technika dyskusja philips 66/ odroczonego wartościowania: Tworzy się zespoły 6 osobowe , które rozwiązują problem we własnym zakresie w ciągu 6 minut (wybierają przewodniczącego, sekretarza), propozycje się zestawiane i stanowią punkt w...

Wykład - Kultura organizacji

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Zachowania organizacyjne
Pobrań: 287
Wyświetleń: 840

Zachowania organizacyjne dr Ewa Czarnecka-Wójcik WYKŁAD NR 5 Kultura organizacji to „super glue” dla przedsiębiorstwa, swoją rolę odgrywa jednak pod warunkiem, że To co deklaruje organizacja jako swoją rację bytu i zasadę działania zmaterializuje w postaci konkretnych decyzji, działań i różne war...

Zachowania organizacyjne - wykład

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Zachowania organizacyjne
Pobrań: 287
Wyświetleń: 1162

Zachowania organizacyjne dr Ewa Czarnecka-Wójcik WYKŁAD NR 6 ZASPOŁOWOŚĆ DZIAŁANIA LUDZI W ORGANIZACJACH Grupa w organizacji - możemy zdefiniować jako co najmniej dwie osoby, które wchodzą ze sobą w regularne stosunki dla realizacji danego celu. Etapy rozwoju grupy: Wzajemna akceptacja Członkow...

Wykład - partycypacja

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Zachowania organizacyjne
Pobrań: 392
Wyświetleń: 1470

Zachowania organizacyjne dr Ewa Czarnecka-Wójcik WYKŁAD NR 7 PARTYCYPACJA Partycypacja - rozwiązanie problemów i podejmowanie decyzji, Partycypacja oznacza dopuszczenie do uczestnictwa, dzielenie się czymś z kimś, współuczestniczenie w czymś, posiadanie w czymś swojego udziału. Współczesny kszta...

Wykład - motywowanie pracowników

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Zachowania organizacyjne
Pobrań: 413
Wyświetleń: 1778

Zachowania organizacyjne dr Ewa Czarnecka-Wójcik WYKŁAD NR 8 KWESTIA UMIEJĘTNEGO MOTYWOWANIA PRACOWNIKÓW DO PRACY Trzy grupy teorii: Treści - to co się motywuje, Procesu - jak się motywuje (potrzeby są tylko jednym z elementów motywacji, czegokolwiek oczekuje w wyniku swoich zachowań), Wzmocni...

Wykład - zespół project management

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Zachowania organizacyjne
Pobrań: 210
Wyświetleń: 840

Zachowania organizacyjne dr Ewa Czarnecka-Wójcik WYKŁAD NR 9 ZESPOŁY PROJECT MENAGEMENT - zespołowość działania W firmie pojawia się problem, szef wybiera jednego specjalistę (A) odpowiedzialnego za rozwiązanie tego problemu, ten powołuje zespół rozwiązujący problem. Kiedy pojawia się kolejny pro...

Wykład - grupy interesu

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Zachowania organizacyjne
Pobrań: 217
Wyświetleń: 973

Zachowania organizacyjne dr Ewa Czarnecka-Wójcik WYKŁAD NR 10 Grupy interesu Istotą metody jest rozwijanie umiejętności komunikowania się poprzez odpowiednie współdziałanie. W tym celu powołuje się pary i grupy pracowników pomagających sobie wzajemnie rozwiązywać problemy własnej pracy na zasadzi...