Dr Ewa Cyrańska

note /search

Błędy diagnosty wg A. Kempińskiego-opracowanie

  • Uniwersytet Łódzki
  • Diagnostyka pedagogiczna
Pobrań: 1036
Wyświetleń: 4739

błędy diagnosty wg A. Kempińskiego a) błąd postawy/błąd podmiotu do przedmiotu/błąd dominacji - brak uwzględnienia perspektywy badanego - przedmiotowe traktowanie diagnozowanego b) błąd maski - diagnosta zasłanie się swoją rolą, co ogranicza pole poznania badanego - diagnosta nie jest człowiek...

Diagnoza-opracowanie

  • Uniwersytet Łódzki
  • Diagnostyka pedagogiczna
Pobrań: 406
Wyświetleń: 1792

Co to jest diagnoza? 1. Diagnoza - grek. diagnozis - rozróżnienie, osądzanie - czynność złożona, stawiana na podstawie zewnętrznych objawów wnioskująca o wewnętrznym stanie człowieka (z uwzględnieniem środowiska życia, grup społecznych) - wymaga przeprowadzenia badań wg pewnych kryteriów, które u...

Etapy diagnozy pedagogicznej-opracowanie

  • Uniwersytet Łódzki
  • Diagnostyka pedagogiczna
Pobrań: 1197
Wyświetleń: 2457

Etapy diagnozy pedagogicznej 1. Opis diagnostyczny - zbieranie danych empirycznych i faktów, materiału diagnostycznego w taki sposób, żeby ów materiał zawierał pełen zestaw faktów odnoszących się do diagnozy + wiele sposobów gromadzenia informacji (wywiad, obserwacja,

Rodzaje osobowości-opracowanie - Osobowość antyspołeczna

  • Uniwersytet Łódzki
  • Diagnostyka pedagogiczna
Pobrań: 133
Wyświetleń: 952

OSOBOWOŚĆ ANTYSPOŁECZNA A). Utrzymujący się wzorzec braku poszanowania i pogwałcenia praw innych ludzi, pojawiający się po 15 r.ż, przejawiający się minimum 3 z następujących kryteriów: 1. niezdolność do podporządkowania się normom społecznym, przejawia się zachowaniami stanowiącymi podstawy do ares...

Uwarunkowania dotyczące realizowania diagnozy-opracowanie

  • Uniwersytet Łódzki
  • Diagnostyka pedagogiczna
Pobrań: 476
Wyświetleń: 1981

Uwarunkowania dotyczące realizowania diagnozy - proces realizowania diagnozy jest trudny, ponieważ występuje w sytuacji niepewności obu stron oraz dotyczy człowieka - występują specyficzne relacje między diagnostą oraz diagnozowanym oparta na komunikacji, przekazywanie informacji drażliwych dla o...