Dr Eugeniusz Noworyta

note /search

Rodzaje i opis bioreaktorów- opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • Inżynieria bioreaktorów
Pobrań: 3577
Wyświetleń: 6454

1. Charakterystyka i równanie mieszalnikowego bioreaktora okresowego -duża szybkość reakcji; -czas jałowy(wada); -mała wielkość produkcji; -słaba standaryzacja produktu; -dobra elastyczność produkcji; -trudne pomiary i regulacja(bo parametry się zmieniają); -użyteczny przy złożonych wymaganiach hodo...

Równania kinetyczne reakcji- opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • Inżynieria bioreaktorów
Pobrań: 1568
Wyświetleń: 4256

1. Sposoby wyznaczania równania kinetycznego reakcji Dane doświadczalne → zależność CS= f(t) a) spełniające warunki początkowej szybkości reakcji (α≤5%, wpływ stężenia substratu na szybkość reakcji enzymatycznej) b) z reaktora okresowego II. Obróbka danych: 1) metoda różniczkowa; 2) metoda całkowa...

Inżynieria bioreaktorów- zagadnienia na egzamin

 • Politechnika Wrocławska
 • Inżynieria bioreaktorów
Pobrań: 721
Wyświetleń: 3332

Kierunek biotechnologia Zagadnienia (nie pytania) na egzamin z bioreaktorów Bilans przemiany mikrobiologicznej Kinetyka reakcji enzymatycznej i przemiany mikrobiologicznej Charakterystyka i równanie mieszalnikowego bioreaktora okresowego ...

Bioreaktor mikrobiologiczny- sprawozdanie

 • Politechnika Wrocławska
 • Inżynieria bioreaktorów
Pobrań: 1162
Wyświetleń: 4648

Ćwiczenie „Bioreaktor mikrobiologiczny” Cel ćwiczenia: Wyznaczanie właściwej szybkości wzrostu oraz współczynników stechiometrycznych na przykładzie szczepu Bacillus licheniformis wykorzystującego glukozę, jako źródło węgla i energii. Wzros...

Filtracja- opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • Podstawy inżynierii chemicznej
Pobrań: 1127
Wyświetleń: 2716

1. Rodzaje filtracji, równania filtracji piaskowej, dyskusja zależności. Filtracja Objętościowa: Do filtracji objętościowej wykorzystuje się FILTR PIASKOWY piasek porowate dno Jest to filtracja zachodząca w głębi warstwy. Filtracja oczyszczająca (stosunkowa mała wydajność, ale bardzo dobre c...

Operacje dynamiczne, cieplne i dyfuzyjne- opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • Podstawy inżynierii chemicznej
Pobrań: 1099
Wyświetleń: 2471

INŻYNIERIA CHEMICZNA I PROCESOWA .:. OPERACJEDYNAMICZNE - wymiana pędu ~ ~ ~ ~ ~ czynnik sprawczy: różnica ciśnień ~p przepływ płynów sedymentacja filtracja wirowanie mieszanie .:. OPREACJECIEPLNE- wymiana ciepła ~ ~ ~ ~ czynnik sprawczy: różnica temperatur przewodzenie konwekc...

Pompy - szczegółowe pytania i odpowiedzi

 • Politechnika Wrocławska
 • Podstawy inżynierii chemicznej
Pobrań: 686
Wyświetleń: 2786

Porównać własności pomp wirowych i wyporowych . Pompy wirowe : Zalety - Duża wydajność przy stosunkowo niewielkiej a w szczególnych przypadkach średniej wysokości podnoszenia - Dzięki dużej prędkości obrotowej małe wymiary a przez to małe pomieszczenia posadowienia - Całkowita równomierność ruc...

Pompy- opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • Podstawy inżynierii chemicznej
Pobrań: 882
Wyświetleń: 3549

Zasada działania pompy tłokowej, charakterystyka tej pompy, wady i zalety: Pompy tłokowe posiadają tłok. Ruch tłoka wymuszony przez mechanizm korbowy powoduje przesyłanie cieczy porcjami, do przewodu ciśnieniowego. Unieruchomienie napęd...

Przepływy- opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • Podstawy inżynierii chemicznej
Pobrań: 581
Wyświetleń: 1330

1. Rodzaje przepływów: Przepływ ustalony – prędkość jest funkcją miejsca, a nie czasu. Przepływ nieustalony – prędkość jest funkcją miejsca oraz czasu Przepływ Laminarny (warstwowy) – przy małych prędkościach elementy cieczy:  Poru...

Przewodzenie, przenikanie ciepła, wymienniki ciepła- opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • Podstawy inżynierii chemicznej
Pobrań: 889
Wyświetleń: 3094

1. Przewodzenie ciepła, równania:    Przenoszenie ciepła radiacja przewodzenie konwekcja Różnica: w przewodzeniu ciało przewodzące pozostaje w bezruchu. W konwekcji jest ruch ciepła i masy. Przewodzenie ciepła Ciepło prz...