Dr Eugeniusz Moczuk

note /search

Emocjonalna teoria motywacji - omówienie.

 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Socjologia
Pobrań: 574
Wyświetleń: 1841

Emocjonalna teoria motywacji Każdy z nas pod pojęciem motywacji rozumie wewnętrzny bodziec zachęcający do zrobienia czegoś, do wykonania powierzonego zadania itp. Tymczasem jeden z najwybitniejszych polskich socjologów prawa, żyjący na przełomie XIX i XX wieku

Prawo zwyczajowe - omówienie

 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Socjologia
Pobrań: 210
Wyświetleń: 1141

Prawo zwyczajowe. Normy prawne   trwale i jednolicie wykonywane w przekonaniu, że są obowiązującym prawem. Prawo zwyczajowe nie pochodzi od żadnej instytucji, lecz zostaje wykształcone przez społeczeństwo w toku historii. Zwłaszcza w czasach najdawniejszych, było prawem niepisanym przekazywanym ust...

Miejsce socjologii prawa w socjologii - omówienie.

 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Socjologia
Pobrań: 588
Wyświetleń: 2464

Miejsce socjologii prawa w socjologii Socjologia obejmuje swym zasięgiem ogromny obszar rzeczywistości społecznej. Stąd też można mówić o socjologii ogólnej (teoretycznej) oraz socjologii szczegółowej (empirycznej). Zadaniem socjologii ogólnej jest tworzenie teorii i aparatu pojęciowego oraz opraco...

August Comte i Emil Durkheim - prezentacja

 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Socjologia
Pobrań: 203
Wyświetleń: 742

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: wiadomości o Comte, faza teologiczna, faza metafizyczna, faza pozytywna, system Comte'a, oddziaływanie, poglądy Durkheima, religia według Durkheima....

Anomia, konformizm, legalizm - prezentacja.

 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Prawo
Pobrań: 238
Wyświetleń: 805

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: klasyfikacja według Sztompki, normy prawne, problematyka zagadnień, zachowania konformistyczne i dewiacyjne, sposoby przystosowań....

Koncepcja normy prawnej - omówienie

 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Socjologia
Pobrań: 189
Wyświetleń: 532

Notatka zawiera miedzy innymi takie tematy jak: naki społeczne, definicje syntetyczne, rozważanie sugestii, koncepcje zjawisk, tłumaczenie paradoksalnych znaczeń...