Dr Eugenia Ciborowska-Wojdyga

note /search

Rozkład Dystrybuanty - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • Statystyka
Pobrań: 21
Wyświetleń: 805

Cumulative Poisson Distribution Table Table shows cumulative probability functions of Poisson Distribution with various α. Example: to find the probability P(X ≤ 3) where X has a Poisson Distribu...

Statystyka - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • Statystyka
Pobrań: 42
Wyświetleń: 826

F1 Zadanie 1. Zmienna losowa ma rozk ad o funkcji g sto ci f(x) = 1/(sqrt(8 pi)) exp(- (x-5)2/8). Poda warto x1 dla której prawdopodobie stwo P (X x1) =0,8 ... . Zadanie 2. Zmienna losowa X jest okre lona funkcj rozk adu prawdopodobie stwa xi pi Warto -1 0,1 0 0,3 1 0,4 2 0,2 o...

Wartości krytyczne - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • Statystyka
Pobrań: 70
Wyświetleń: 931

Rozwiazywanie zadan przez Internet: www.zadania-projekty.pl Wartości krytyczne dla testu liczby serii (test prawostronny) n2 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 n1 2 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 Wartości krytyczne dla testu liczby se...

Wzory na całki - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • Statystyka
Pobrań: 1015
Wyświetleń: 10731

Wzory na całki: 1.  dx  x  C 1 n 1 x  C , n  1 n 1 1 3.  xdx  x 2  C 2 1 4.  dx  ln x  C x ax x 5.  a dx  C ln a 2. n  x dx  6. e x dx  e x  C  7.  sin xdx   cos x  C  cos xdx  sin x  C  tgxdx   ln cos x  C  ctgxdx  ln sin x  C 8. 9. ...

Zadania ze statystyki

 • Politechnika Warszawska
 • Statystyka
Pobrań: 35
Wyświetleń: 728

Ćwiczenia z E. Ciborowską - zadania domowe Zadania z 14.10.2010 Zad 1 Rzucano 3 razy kostką. X - suma ilości szóstek. znaleźć rozkład tych zmiennych znaleźć dystrybuantę Zad 2 Strzelec oddał 10 strzałów. Prawdopodobieństwo trafienia w 1...

Statystyka - zadania przykładowe

 • Politechnika Warszawska
 • Statystyka
Pobrań: 35
Wyświetleń: 539

Zadanie 1 Rzucono 3 razy kostką. Niech X oznacza sumę ilości wyrzuconych ,,6”. Znaleźć rozkład tej zmiennej losowej, jej wartość oczekiwaną wariancję i obliczyć prawdopodobieństwo P(14) (…) … (ze zwracaniem). Obliczyć prawdopodobieństwo P(X..=28?) przez prawdopodobieństwo P(40<X..<50) gdz...

Wykład - zmienna losowa typu skokowego

 • Politechnika Warszawska
 • Statystyka
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1022

Zmienna losowa typu skokowego (dyskretnego) Zmienna losowa X jest typu skokowego (dyskretnego), jeśli przyjmuje ona tylko skończoną (lub przeliczalną) liczbę wartości {x1, x2, x3,..., xn} (tzw. punkty skokowe), tak, że dla każdego i=1,2,...,n.) (i=1,2,) P(X= xi)= pi0, gdzie ( ). Oznacza to, że z...

Wykład - zmienne losowe dyskretne

 • Politechnika Warszawska
 • Statystyka
Pobrań: 63
Wyświetleń: 609

Zmienne losowe Dla określenia zmiennej losowej potrzebna jest znajomość tzw. trójki probabilistycznej. Załóżmy, że dana jest przestrzeń probabilistyczna (E, S, P). Zmienną losową X nazywamy funkcję rzeczywistą określoną na przestrzeni zdarzeń elementarnych E i mierzalną względem ciała zdarzeń S: ...

Przygotowanie do kolokwium

 • Politechnika Warszawska
 • Statystyka
Pobrań: 112
Wyświetleń: 945

Różne małe zadanka ze statystyki matematycznej (jako przygotowanie do drugiego kolokwium) 1. Przeprowadzono n=16 pomiarów pojemności kondensatorów z danej partii produkcyjnej, i otrzymano średnią 20μF. Rozkład pojemności kondensatorów w partii przyjmujemy za normalny. Skonstruować a) 90% b) 95%