Dr Emilian Kosecki

Techniki przepływu genów - wykład 3: Ewolucja molekularna

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr Emilian Kosecki
 • Techniki przepływu genów
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1407

Ewolucja molekularna  Ewolucja sekwencji DNA oraz białek    Teoria neutralna:  ewolucja sekwencji genów i  białek jest zdominowana przez wpływ dryfu  genetycznego oraz mutacji neutralnych.   Co to są mutacje neutralne?  • Mutacje synonimiczne  • Zmiany 

Techniki przepływu genów - wykład 3: Przepływ genów

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr Emilian Kosecki
 • Techniki przepływu genów
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1302

Przepływ genów  Migracja (albo przepływ genów) odnosi  się do przemieszczania się osobników  pomiędzy subpopulacjami.    Przepływ genów wpływa na poziom  zmienności genetycznej.  Aby zilustrować unifikujący efekt  migracji przeanalizujemy wyspowy  model migracji – w takim modelu  występuje kilka ...

Techniki przepływu genów - wykład 4: Rodzaje selekcji i źródła zmienno...

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr Emilian Kosecki
 • Techniki przepływu genów
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1260

Rodzaje selekcji i źródła  zmienności  Rodzaje selekcji  Wyróżniamy cztery podstawowe typy selekcji  naturalnej i jeden typ selekcji prowadzonej  przez człowieka:  – Selekcja stabilizująca  – Selekcja kierunkowa  – Selekcja rozdzielająca  – Selekcja płciowa  – [selekcja sztuczna]  Rodzaje selekcj...

Techniki przepływu genów - wykład 5: Miary zróżnicowania populacji...

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr Emilian Kosecki
 • Techniki przepływu genów
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1281

Miary zróżnicowania populacji  Sewall Wright  opracował  statystyki F w celu  zrozumienia efektu jaki  geny mają na strukturę  populacji    Miary heterozygotyczności  potrzebne do oszacowania  statystyki F  H I = obserwowana heterozygotyczność w  subpopulacjach;     H S = oczekiwana heterozygotyc...

Techniki przepływu genów - wykład 6: Teoria koalescencji

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr Emilian Kosecki
 • Techniki przepływu genów
Pobrań: 98
Wyświetleń: 2093

Teoria  koalescencji  Podstawowe założenia genetyki populacji  f 1 f2  f k  Dryf genetyczny  Mutacje  Selekcja  Podstawowe założenia genetyki populacji  n v u v u v p v u v n p ) 1 )( ( ) ( 0        )) ( 1 ( ) ( ) 1 ( ) 1 ( n p v n p u n p      v u v p   ˆ • Mutacje: ograniczona rol...

Techniki przepływu genów - wykład 7: Filogeografia

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr Emilian Kosecki
 • Techniki przepływu genów
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1155

Filogeografia    1. Co to jest filogeografia?    2. Korzyści płynące z poznania filogeografii  – Np. poznanie struktury genetycznej populacji    3. Jak to realizujemy ?  – Metody historyczne i współczesne  Co to jest filogeografia ?    “Dział nauki zajmujący się założeniami oraz procesami  rządzą...