Dr Elżbieta Zagórska

Wykaz prezentacji semestralnych

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Elżbieta Zagórska
 • Decyzje inwestycyjne
Pobrań: 231
Wyświetleń: 1246

Wykaz prezentacji semestralnych I prezentacja - Cechy projektów inwestycyjnych : Stopień zależności : Zależne statystycznie Komplementarne - uzupełniające się substytucyjne Rodzaje cel ó w : Odtworzeniowe - maja na celu odtworzenie Ekspansywne Innowacyjne Dostosowawcze C echy : Wysoka ka...

Przepływy gotówkowe- ćwiczenia

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Elżbieta Zagórska
 • Decyzje inwestycyjne
Pobrań: 455
Wyświetleń: 1897

09.10.2012 Ćwiczenia 1 Przepływy gotówkowe - są różnica pomiędzy przychodami ze sprzedaży a faktycznymi kosztami uzyskania przychodów z uwzględnieniem obciążeń podatkowych. Jeżeli koszty przewyższają przychody to podatek dochodowy nie występuje Struktury przepływów pieniężnych: Inicjujące nakła...

Ryzyko a niepewność- opracowanie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Elżbieta Zagórska
 • Decyzje inwestycyjne
Pobrań: 140
Wyświetleń: 679

„Ryzyko a niepewność” Ryzyko i niepewność są bardzo ważnymi pojęciami związanymi z podejmowaniem decyzji, a szczególnie decyzji o charakterze finansowym i inwestycyjnym zarówno w przypadku inwestorów indywidualnych jak i inwestorów instytucjonalnych. Przyczyną występowania niepewności i ryzyka jes...

Ryzyko projektów inwestycyjnych- ćwiczenia

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Elżbieta Zagórska
 • Decyzje inwestycyjne
Pobrań: 245
Wyświetleń: 875

06.11.2012 Ćwiczenia 3 Sprawy organizacyjne: 20 listopada - nie będzie zajęć, ale w grudniu będziemy je odrabiać Trzeba podać dni i godziny, które nam odpowiadają na odrabianie Ustalić termin na rozwiązywanie zadań liczbowych 1 raz 3 godziny w grudniu bądź na początku stycznia Metoda sum staty...

Podstawy inwestowania - wzory

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Elżbieta Zagórska
 • Podstawy inwestowania
Pobrań: 728
Wyświetleń: 4522

W pliku znajdują się wzory z zakresu podstaw inwestowania do obliczania: przepływ pieniężny netto, współczynnik zyskowności, wartość wewnętrzna akcji, wewnętrzna stopa zwrotu IRR, księgowa stopa zwrotu ARR, amortyzacja, okres zwrotu prostego PP, wartości bieżącej netto NPV. CFt - przypływy bie...