Dr Elżbieta Zagórska

note /search

Wykaz prezentacji semestralnych

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
  • Decyzje inwestycyjne
Pobrań: 231
Wyświetleń: 1337

Wykaz prezentacji semestralnych I prezentacja - Cechy projektów inwestycyjnych : Stopień zależności : Zależne statystycznie Komplementarne - uzupełniające się substytucyjne Rodzaje cel ó w : Odtworzeniowe - maja na celu odtworzenie Ekspansywne Innowacyjne Dostosowawcze C echy : Wysoka ka...

Przepływy gotówkowe- ćwiczenia

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
  • Decyzje inwestycyjne
Pobrań: 532
Wyświetleń: 2044

09.10.2012 Ćwiczenia 1 Przepływy gotówkowe - są różnica pomiędzy przychodami ze sprzedaży a faktycznymi kosztami uzyskania przychodów z uwzględnieniem obciążeń podatkowych. Jeżeli koszty przewyższają przychody to podatek dochodowy nie występuje Struktury przepływów pieniężnych: Inicjujące nakła...

Ryzyko a niepewność- opracowanie

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
  • Decyzje inwestycyjne
Pobrań: 266
Wyświetleń: 1106

„Ryzyko a niepewność” Ryzyko i niepewność są bardzo ważnymi pojęciami związanymi z podejmowaniem decyzji, a szczególnie decyzji o charakterze finansowym i inwestycyjnym zarówno w przypadku inwestorów indywidualnych jak i inwestorów instytucjonalnych. Przyczyną występowania niepewności i ryzyka jes...

Ryzyko projektów inwestycyjnych- ćwiczenia

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
  • Decyzje inwestycyjne
Pobrań: 273
Wyświetleń: 952

06.11.2012 Ćwiczenia 3 Sprawy organizacyjne: 20 listopada - nie będzie zajęć, ale w grudniu będziemy je odrabiać Trzeba podać dni i godziny, które nam odpowiadają na odrabianie Ustalić termin na rozwiązywanie zadań liczbowych 1 raz 3 godziny w grudniu bądź na początku stycznia Metoda sum staty...

Podstawy inwestowania - wzory

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
  • Podstawy inwestowania
Pobrań: 1183
Wyświetleń: 5131

W pliku znajdują się wzory z zakresu podstaw inwestowania do obliczania: przepływ pieniężny netto, współczynnik zyskowności, wartość wewnętrzna akcji, wewnętrzna stopa zwrotu IRR, księgowa stopa zwrotu ARR, amortyzacja, okres zwrotu prostego PP, wartości bieżącej netto NPV. CFt - przypływy bie...