Dr Elżbieta Prussak

note /search

Program kursu oraz zagadnienia i pytania zaliczeniowe

  • Politechnika Wrocławska
  • Makroekonomia
Pobrań: 0
Wyświetleń: 0

TRN I, semestr letni, rok akademicki 2014/2015 wersja 05.03.2015 Program kursu oraz zagadnienia i pytania zaliczeniowe Wstęp Wiązania metaliczne (pierwotne między atomami) Wiązania jonowe (pierwotne między atomami) Wiązania kowalencyjne (pierwotne między atomami), Stan krystaliczny materiału,...

Bezpieczeństwo i higiena pracy - wykład, dr Elżbieta Prussak

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
  • Bezpieczeństwo i higiena pracy
Pobrań: 595
Wyświetleń: 7532

Wymienione zostały także główne organy Państwowej Inspekcji Pracy i jej jednostki organizacyjne. Pod koniec notatki zostały podane warunki zaliczenia przedmiotu oraz zakres wiedzy do kolokwium. BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY 24...