Dr Elżbieta Ostrowska

note /search

Ściąga opracowanie zagdanień

  • Uniwersytet Gdański
  • Portfel inwestycyjny
Pobrań: 700
Wyświetleń: 2373

Portfel 2-sk z 2 rodz akc= w cel ustal oczkiw doch z port inwe E(Rp) obl śr waż oczek doch z lokat tworz portf. Wagam są wlk udział poszcz aktyw w cał portf. E(Rp)=w 1 *E(R 1 )+w 2 *E(R 2 ) E(R)=oczek ST zwr z akcji, W=udz akc w portf Min ryz portf [(σ 2 2 -σ 1 σ 2 ρ 12 )/(σ 2 1 +σ 2 2 -2σ 1 σ 2 ρ ...

Pytania z egzaminu - model capm

  • Uniwersytet Gdański
  • Portfel inwestycyjny
Pobrań: 623
Wyświetleń: 2093

1. portfel 2 akcji (ze wzorami na stope zwrotu i ryzyko, czyli odchylenie standardowe) 2. model capm (też ze wzorami, kiedy sie uzywa itp) 1.portfel wieloskładnikowy - model markowitza 2. model jednoczynnikowy - sharpea ...