Dr Elżbieta Małgorzata Jagiełło - strona 4

Określenie modułu szkła wodnego - wykład

  • dr Elżbieta Małgorzata Jagiełło
  • Chemia
Pobrań: 112
Wyświetleń: 392

Notatka porusza między innymi takie zagadnienia jak: cele ćwiczenia, oznaczanie zawartości wody suchej, oznaczanie zawartości Na2O w szkle wodnym, obliczanie miana roztworu, średnia objętość kwasu zużytego do miareczkowania...

Oznaczenie CaO - wykład

  • dr Elżbieta Małgorzata Jagiełło
  • Chemia
Pobrań: 28
Wyświetleń: 448

Notatka porusza między innymi takie zagadnienia jak: doświadczenie, oznaczanie CaO, obliczanie V średniego, oznaczanie sumaryczności zawartości aktywnych tlenków, spoiwa wapienne, wnioski z ćwiczenia...

Wykład - miareczkowanie EDTA

  • dr Elżbieta Małgorzata Jagiełło
  • Chemia
Pobrań: 56
Wyświetleń: 469

Notatka porusza między innymi takie zagadnienia jak: zastosowanie kompleksonu EDTA, bezwodnik kwasu krzemowego, zawartości Si2O w cemencie, oznaczanie zawartości tlenku wapniowego CaO, analiza ...

Oznaczanie stopnia agresywności gruntu - wykład

  • dr Elżbieta Małgorzata Jagiełło
  • Chemia
Pobrań: 14
Wyświetleń: 217

Notatka porusza między innymi takie zagadnienia jak: oznaczanie stopnia agresywności gruntu, zawartość jonów siarczanowych w gruncie, kwasowość wymienna, wyciąg octanowy, octan sodowy...

Sprawozdanie z wapna budowlanego

  • dr Elżbieta Małgorzata Jagiełło
  • Chemia
Pobrań: 63
Wyświetleń: 357

Notatka porusza między innymi takie zagadnienia jak: otrzymywanie wapnia palonego, gaszenie wapnia palonego, ciasto wapienne, wapno hydratyzowane, wapno hydrauliczne ...