Dr Elżbieta Konopka

Sprawozdanie - reakcje redoks

  • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
  • dr Elżbieta Konopka
  • Chemia ogólna
Pobrań: 994
Wyświetleń: 6244

...Reakcja redoks - to każda reakcja chemiczna, w której dochodzi zarówno do redukcji jak i utleniania. W praktyce każda rzeczywista reakcja, w której następuje zmiana stopnia ut...

Sprawozdanie - reakcje hydrolizy

  • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
  • dr Elżbieta Konopka
  • Chemia ogólna
Pobrań: 1232
Wyświetleń: 5383

...Hydroliza – procesowi temu ulegają roztwory soli słabych kwasów i mocnych zasad lub mocnych kwasów i słabych zasad. Reakcja ta polega na oddziaływaniu jonów wody ( H+ i OH-) na jony powyższych soli w roztworze, w wyniku czego powstaje nie zdysocjowany słaby kwas lub słaba zasada. Hydrolizie...