Dr Elżbieta Kacperska - strona 3

Migracje-prezentacja.

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Dr Elżbieta Kacperska
 • Międzynarodowe Stosunki Gosdpodarcze
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1757

Notatka porusza między innymi zagadneinia takie jak: Skala migracji z krajów Europy Środkowej i Wschodniej do UE po uzyskaniu pełnego członkostwa tych krajów. Migracje- Są to zmiany miejsca pobytu mieszkańców kraju lub regionu spowodowane najczęściej czynnikami politycznymi, ekonomicznymi, narodowoś...

Bank światowy -prezentacja

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Dr Elżbieta Kacperska
 • Międzynarodowe Stosunki Gosdpodarcze
Pobrań: 539
Wyświetleń: 1239

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: geneza Banku Świaowego, Międzynarodowy Bank Odbudowy i Rozwoju, zwany również Bankiem Światowym, główne cele banku, cele statutowe Banku Światowego, Funkcje Banku Światowego, członkostwo Banku Światowego, Struktura organizacyjna Banku, sekretarza ...

Światowa Organizacja Handlu

 • Dr Elżbieta Kacperska
 • Stosunki międzynarodowe gospodarcze
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1225

Światowa Organizacja Handlu WTO - World Trade Organisation WTO - informacje ogólne 15 kwietnia 1994 roku ratyfikowano Postanowienie Ustanawiające WTO rozpoczęła swoją działalność z dniem 1.01.1995 roku 76 państwom udało się sprostać wymaganiom - weszły do organizacji 1.01.95 r. Zaś pozostałe 42 ...

Uzupełnienie prezentacji - Runda Doha

 • Dr Elżbieta Kacperska
 • Stosunki międzynarodowe gospodarcze
Pobrań: 70
Wyświetleń: 770

Runda Doha Runda z Doha (inaczej nazywana Rundą Rozwoju) zainicjowana została przez ministrów państw członkowskich WTO 9-13 listopada 2001 roku w stolicy Kataru - Doha. Po raz pierwszy kraje WTO zdecydowały się za główny cel negocjacji przyjąć poprawę waru nków gospodarczych w krajach najbiedniejsz...

Ceny w handlu międzynarodowym

 • Dr Elżbieta Kacperska
 • Stosunki międzynarodowe gospodarcze
Pobrań: 14
Wyświetleń: 525

Notatka porusza między innymi takie zagadnienia jak: Ceny w handlu międzynarodowym, Towary w obrocie międzynarodowym, Międzynarodowe ceny towarów w krótkim okresie, Międzynarodowe ceny towarów w długim okresie, ...