Dr Elżbieta Kacperska - strona 2

Teoria neoklasyczna oraz inne teorie

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Dr Elżbieta Kacperska
 • Międzynarodowe Stosunki Gosdpodarcze
Pobrań: 294
Wyświetleń: 1624

Wykład VII - 12.04 Teoria neoklasyczna Zapoczątkowana przez J.S. Milla, rozwijana przez A. Marshala Wprowadził on pojęcia krzywych zaoferowania oraz elastyczności podaży i podaży Podział korzyści zależy od elastyczności popytu i po...

Międzynarodowy handel towarami a dochód narodowy .

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Dr Elżbieta Kacperska
 • Międzynarodowe Stosunki Gosdpodarcze
Pobrań: 98
Wyświetleń: 812

Wykład VIII Międzynarodowy handel towarami a dochód narodowy Handel zagraniczny a dochód Dochód z handlu międzynarodowego jest częścią dochodu narodowego Wyodrębniamy dochód pod postacią: PKB z amortyzacją PKN = PKB - ekonomiczne zużycie majątku trwałego Ujęcia korzyści z handlu międzynarodowe...

Korporacje transnarodowe

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Dr Elżbieta Kacperska
 • Międzynarodowe Stosunki Gosdpodarcze
Pobrań: 294
Wyświetleń: 1064

WYKŁAD IX Korporacje transnarodowe - firma globalna, która sprzedaje swoje produkty na całym świecie, ma międzynarodową sieć sprzedaży oraz wyposażenie produkcyjne umożliwiające uzyskiwanie przewagi konkurencyjnej w wyniku wykorzystania skali operacji i technologii w przekroju światowym Obszarem ...

Międzynarodowy przepływ produkcji

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Dr Elżbieta Kacperska
 • Międzynarodowe Stosunki Gosdpodarcze
Pobrań: 133
Wyświetleń: 875

Wykład 24.05 Międzynarodowy przepływ produkcji Pojęcie międzynarodowych przepływów czynników produkcji - przemieszczanie się w skali ponadkrajowej kapitału, pracy, zasobów naturalnych oraz transfer wiedzy technicznej. Dodatkowo ekonomiści wskazują na środowisko naturalne człowieka. Międzynarodow...

Międzynarodowy system walutowy

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Dr Elżbieta Kacperska
 • Międzynarodowe Stosunki Gosdpodarcze
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1120

WYKŁAD 07.06 Międzynarodowy system walutowy - reguły, narzędzia i instytucje umożliwiające dokonywanie płatności między rezydentami a nie rezydentami; zbiór reguł, zasad, narzędzi i ins...

Bilans płatniczy - NBP

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Dr Elżbieta Kacperska
 • Międzynarodowe Stosunki Gosdpodarcze
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1372

BILANS PŁATNICZY w oparciu o dokumenty celne i obliczenia NBP; Zasady sporządzania bilansu płatniczego: każda operacja na rzecz płatności zagranicy to debet a każda na rzecz nasą to kredyt; składa się z trzech części: 1. Rachunek obrotów bieżących: import i eksport, dochody, transfery, niesklasyfi...

NAFTA referat.

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Dr Elżbieta Kacperska
 • Międzynarodowe Stosunki Gosdpodarcze
Pobrań: 343
Wyświetleń: 1379

NAFTA (North American Free Trade Agreement) Północnoamerykański Układ o Wolnym Handlu Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego Wydział Nauk Ekonomicznych Warszawa 2011r. Spis treści: Państwa członkowskie……………………………………………………………………str.3 Przesłanki powstania NAFTA……………………………………………………………str.3 Kalend...

Runda Doha

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Dr Elżbieta Kacperska
 • Międzynarodowe Stosunki Gosdpodarcze
Pobrań: 56
Wyświetleń: 728

Runda Doha Runda z Doha (inaczej nazywana Rundą Rozwoju) zainicjowana została przez ministrów państw członkowskich WTO 9-13 listopada 2001 roku w stolicy Kataru - Doha. Po raz pierwszy kraje WTO zdecydowały się za główny cel negocjacji przyjąć poprawę warunków gospodarczych w krajach najbiedniejszy...

Pytania na egzamin.

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Dr Elżbieta Kacperska
 • Międzynarodowe Stosunki Gosdpodarcze
Pobrań: 315
Wyświetleń: 1575

Największa pod względem aktywów korporacja transnarodowa to : Łukol Toyota General Electric W jakim kraju korporacje transnarodowe pozostają w znacznym stopniu uzależnione od rządu w Polsce w Rosji w USA W 2001 roku nastąpiło załamanie napływu BIZ. W tym czasie napływ BIZ do krajów Europy Śro...

Światowa Organizacja Handlu- prezentacja

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Dr Elżbieta Kacperska
 • Międzynarodowe Stosunki Gosdpodarcze
Pobrań: 469
Wyświetleń: 2625

Notatka porusza między innymi zagadneinia takie jak: WTO – informacje ogólne: 15 kwietnia 1994 roku ratyfikowano Postanowienie Ustanawiające WTO rozpoczęła swoją działalność z dniem 1.01.1995 roku 76 państwom udało się sprostać wymaganiom – weszły do organizacji 1.01.95 r. Zaś pozostałe 42 kraje, w...