Dr Elżbieta Hławacz-Pajdowska - strona 4

Narzędzia analizy rynku-opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Elżbieta Hławacz-Pajdowska
 • Mikroekonomia
Pobrań: 28
Wyświetleń: 497

NARZĘDZIA ANALIZY RYNKU POJĘCIE ELASTYCZNOŚCI Nabywana ilość danego dobra Qd zmienia się pod wpływem wielu czynników wymiernych i niewymiernych, Z tych pierwszych najważniejsze to : cena danego dobra C, ceny dóbr substytucyjnych Cs ,ceny komplementarnych Ck oraz dochód pieniężny Y. Zależności zapi...

Rynek-opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Elżbieta Hławacz-Pajdowska
 • Mikroekonomia
Pobrań: 28
Wyświetleń: 665

RYNEK Pojęcie „rynek„ wywodzi się od niemieckiego słowa „ring„ oznaczającego w średniowieczu okrągły plac, na którym dokonywano transakcje handlowe. W rzeczywistości jednak można spotkać wiele odniesień do pojęcia „rynek”. Po pierwsze, jest on określany jako miejsce zawierania i przeprowadzania tra...

Monopol nabywców - monopson - Obustronny monopol

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Elżbieta Hławacz-Pajdowska
 • Mikroekonomia
Pobrań: 154
Wyświetleń: 3990

Znajduje się w niej również rozpatrzony przypadek monopolu obustronnego. Zajęcia prowadzi dr Elżbieta Hławacz - Pajdowska. Monopol nabywców (monopson). Teoria monopolu nabywcy może być rozwijana analogicznie do teorii monopolu oferenta. Dlat...

Rynek, popyt i podaż - wykłady z mikroekonomii

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Elżbieta Hławacz-Pajdowska
 • Mikroekonomia
Pobrań: 343
Wyświetleń: 5950

Oprócz tego zamieszczone są w niej wzory i wykresy dotyczące danych tematów. Dodatkowo na końcu notatki znajdziemy pytania kontrolne i zadania dotyczące danych zagadnień. Zajęcia prowadzi dr Elżbieta Hławacz - Pajdowska. Notatka ma 15 stron i porusza zagadnienia takie jak: rynek, rynek doskonały, ...

Duopol-opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Elżbieta Hławacz-Pajdowska
 • Mikroekonomia
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1120

DUOPOL Dupolol jest szczególnym przypadkiem oligopolu i przedstawia rynek, na którym działają jedynie dwaj producenci (sprzedawcy) oferujący ten sam produkt. Działanie jednego producenta są zależne od działań drugiego producenta. Współzależności miedzy dwoma przedsiębiorstwami mogą dotyczyć procesu...

Istota i założenie monopolu pełnego-oparcowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Elżbieta Hławacz-Pajdowska
 • Mikroekonomia
Pobrań: 49
Wyświetleń: 413

Istota i założenie monopolu pełnego /czystego/ jako drugiej skrajnej struktury runku. Co to jest monopol? To pytanie może wydawać się dziwne, ponieważ odpowiedź zdaje się oczywista. Monopol istnieje, gdy jest tylko jedno przedsiębiorstwo w gałęzi. Jednak to, czy daną gałąź można sklasyfikować jak...

Konkurencja doskonała - istota

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Elżbieta Hławacz-Pajdowska
 • Mikroekonomia
Pobrań: 28
Wyświetleń: 938

Istota konkurencji doskonałej jako skrajnej struktury rynku Model rynku doskonale konkurencyjnego wprowadzili do ekonomii niezależnie od siebie J. Robinson*(1903-83) i E. Chamberlain. Model ten został zbudowany na kilku założeniach u...

Oligopol-opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Elżbieta Hławacz-Pajdowska
 • Mikroekonomia
Pobrań: 154
Wyświetleń: 910

OLIGOPOL Rynek oligopolistyczny charakteryzuje się tym, że działa na nim kilku silnych monopilistów, którzy opanowali rynek zbytu, np. w produkcji samochodów, sprzętu elektronicznego, produkcji stali, papierosów. Wejście na ten rynek i nawiązanie skutecznej konkurencji wymaga dużych kapitałów. Pod...

Polityka antymonopolowa państwa-opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Elżbieta Hławacz-Pajdowska
 • Mikroekonomia
Pobrań: 112
Wyświetleń: 490

Polityka antymonopolowa państwa. Polityka antymonopolowa państwa to ogół działań władz państwowych zmierzających do przeciwdziałania praktykom monopolistycznym lub ich skutkom i ochronie wolnej konkurencji ( efektywności gospodarowania).Konieczność prowadzenia takiej polityki motywowana jest społec...

Wzory renty akcje obligacje-opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Elżbieta Hławacz-Pajdowska
 • Mikroekonomia
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1232

Kapitalizacja Kapitalizacja prosta Kapitalizacja złożona (procent składany) Kapitalizacja prosta (dla różnych okresów kapitalizacji) Kapitalizacja złożona (dla różnych okresów kapitalizacji) Kapitalizacja ciągła Kapitalizacja z góry ...