Dr Elżbieta Hławacz-Pajdowska - strona 2

Charakterystyka monopolistycznejstruktury rynkowej- opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Elżbieta Hławacz-Pajdowska
 • Mikroekonomia
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1274

CHARAKTERYSTYKA MONOPOLISTYCZNEJ STRUKTURY RYNKOWEJ Monopol w szerokim znaczeniu oznacza wyłączność osoby lub grupy osób w jakimś zakresie działalności. W ekonomii pojecie monopol określa formę rynku będącą przeciwieństwem konkurencji doskonałej, charakteryzującą się występowaniem tylko jednego pod...

Funkcja produkcji. Wskaźniki efektywności- opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Elżbieta Hławacz-Pajdowska
 • Mikroekonomia
Pobrań: 133
Wyświetleń: 714

Środki finansowania działalności gospodarczej W nowoczesnej gospodarce przedsiębiorstwa wykorzystują pieniądze na opłacenie niezbędnych materiałów, siły roboczej, budynków itp. - potrzebny do tego jest kapitał. Źródła kapitału: oszczędności osobiste oszczędności przedsiębiorstw - z zyskó po potr...

Oligopol - konspekt

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Elżbieta Hławacz-Pajdowska
 • Mikroekonomia
Pobrań: 273
Wyświetleń: 2016

Charakterystyka oligopolu, założenia, oligopol homogeniczny, heterogeniczny. Duopol jako szczególny przypadek oligopolu; wyznaczanie ilości produkcji i ceny w modelach: Augustina Curnota, Francisa Edgewortha, Edwarda Chamberlina. Interpretacja Oli...

Pojęcie monopolu naturalnego- opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Elżbieta Hławacz-Pajdowska
 • Mikroekonomia
Pobrań: 112
Wyświetleń: 490

POJĘCIE MONOPOLU NATURALNEGO charakterystyka monopolu naturalnego Sytuacja monopolu naturalnego często ma miejsce w przypadku dóbr użyteczności publicznej. Pomyślmy na przykład o przedsiębiorstwie gazownictwa. Tutaj technologia łączy się z bardzo dużymi kosztami stałymi - budowa i utrzymanie gazoc...

Popyt, podaż, elastyczności- opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Elżbieta Hławacz-Pajdowska
 • Mikroekonomia
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1869

PODAŻ (S) jest to ilość oferowanego dobra przy różnym poziomie cen w określonym miejscu i czasie. Cena ↑ ilość oferowanych dóbr ↑ relacja dodatnia (+) Elastyczność cenowa podaży bada wrażliwość producenta na zmianę ceny Eps = %∆Qs Eps = %∆ Q s ∆ P %∆P %∆P P P -P % ∆ P(Q) = P 0 Eps = ∞ Podaż d...

POLITYKA FISKALNA - Automatyczne Stabilizatory Koniunktury

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Elżbieta Hławacz-Pajdowska
 • Finanse publiczne
Pobrań: 294
Wyświetleń: 2541

TEMAT: POLITYKA FISKALNA 1. POLITYKA FISKALNA - /rozumiana jako polityka budżetowa/ rozumiana jest jako dobór źródeł i metod gromadzenia dochodów publicznych, jak też kierunków i sposobów realizacji wydatków publicznych dla osiągnięcia ...

SKARB PAŃSTWA. GENEZA INSTYTUCJI BUDŻETU

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Elżbieta Hławacz-Pajdowska
 • Finanse publiczne
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1050

TEMAT: SKARB PAŃSTWA Może być postrzegany w trzech ujęciach: 1. Podmiotowo SKARB PAŃSTWA to państwo jako właściciel majątku. 2. Przedmiotowo SKARB PAŃSTWA to majątek państwa i jego prawa majątkowe. 3. Instytucjonalnie SKARB PAŃSTWA to odrębny urząd państwowy zajmujący się sprawami majątkowym...

SYSTEM FINANSÓW PUBLICZNYCH

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Elżbieta Hławacz-Pajdowska
 • Finanse publiczne
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1638

TEMAT: SYSTEM FINANSÓW PUBLICZNYCH SYSTEM FINANSÓW PUBLICZNYCH - określa podmioty, które gromadzą i rozdysponowują środki publiczne oraz ich formę organizacyjną oraz zasady prowadzenia publicznej gospodarki finansowej. Ujęcie PODMIOTOWE

Finanse publiczne - wykłady (całość)

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Elżbieta Hławacz-Pajdowska
 • Finanse publiczne
Pobrań: 420
Wyświetleń: 1043

FINANSE PUBLICZNE Podstawy finansów publicznych Publiczny system finansowy i jego miejsce w systemie ekonomicznym państwa Funkcje państwa w gospodarce rynkowej Specyfika wyboru dóbr publicznych Formy organizacyjne funkcjonujące w finansach publicznych Definicja finansów publicznych Funkcje fi...

Cechy gospodarki rynkowej

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Elżbieta Hławacz-Pajdowska
 • Mikroekonomia
Pobrań: 140
Wyświetleń: 693

Gospodarka rynkowa charakteryzuje się dwiema zasadniczymi cechami: dominacją prywatnej własności czynników produkcji rynkową alokacją zasobów gospodarczych. Dominacja prywatnej własności czynników produkcji W gospodarce rynkowej czynniki produkcji w zdecydowanej większości są przedmiotem własności...