Dr Elżbieta Hławacz-Pajdowska - strona 11

Teoria racjonalnego wyboru konsumenta-opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Elżbieta Hławacz-Pajdowska
 • Mikroekonomia
Pobrań: 126
Wyświetleń: 805

TEORIA RACJONALNEGO WYBORU KONSUMENTA Model decyzji konsumenta opiera się na założeniu, że konsument, przy danym ograniczeniu budżetowym, stara się osiągnąć maksymalny poziom użyteczności. gdzie: p i - cena dobra i ; ( i = 1, 2, ..., n ) ; q i - ilość dobra i ; B - ograniczenie budżetowe (dochód...

Wybrane zagadnienia ekonomii-opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Elżbieta Hławacz-Pajdowska
 • Mikroekonomia
Pobrań: 42
Wyświetleń: 665

Wybrane zagadnienia ekonomii Definicje ekonomii Definicja pierwsza: ekonomia jest nauką o gospodarowaniu Definicja druga: ekonomia jest nauką o dokonywaniu wyborów Definicja trzecia: jako nauka odpowiadająca na trzy pytania: Co, ile, jak, dla kogo wytwarzać Definicja czwarta: nauka zajmująca si...

Mikroekonomia-pytania testowe

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Elżbieta Hławacz-Pajdowska
 • Mikroekonomia
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1078

1. Kosztem alternatywnym zbudowania geotermicznej elektrociepłowni jest: a. suma wydatków, jakie należałoby ponieść za korzystanie z innych źródeł energii, b. koszt budowy elektrociepłowni pomniejszony o oszczędności wydatków związanych z ochroną środowiska, c. utrata dóbr i usług które można by ...

Bezrobocie - pojęcie, przyczyny-opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Elżbieta Hławacz-Pajdowska
 • Finanse publiczne
Pobrań: 35
Wyświetleń: 476

Bezrobocie Problematyka bezrobocia i zatrudnienia od dawna przyciąga uwagę teoretyków i polityków gospodarczych. Jest jednym z kluczowych problemów współczesnego kapitalizmu. Stało się jasne, że zjawisko jest poważnym problemem społecznym i ekonomicznym o wielu negatywnych konsekwencjach dla gospoda...

Gospodarka pozabudżetowa-opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Elżbieta Hławacz-Pajdowska
 • Finanse publiczne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 952

GOSPODARKA POZABUDŻETOWA : - zakłady budżetowe, - gospodarstwa pomocnicze, - środki specjalne. Jednostki gospodarki pozabudżetowej dysponują własnymi dochodami, które służą finansowaniu przypisanych zadań. Istota gospodarki pozabudżetowej jest samowystarczalność. Pokrywają one swoje wydatki z własn...

Polityka fiskalna państwa-opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Elżbieta Hławacz-Pajdowska
 • Finanse publiczne
Pobrań: 203
Wyświetleń: 749

Polityka fiskalna Funkcja fiskalna państwa wyraża się w polityce fiskalnej państwa. W tradycyjnym ujęciu polityka fiskalna oznacza decyzje rządu dotyczące wydatków i podatków. Tak rozumiana polityka fiskalna spełnia dwie podstawowe funkcje: zapewnia finansowanie i kształtowanie wydatków publicznych...

Prawo finansów publicznych-opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Elżbieta Hławacz-Pajdowska
 • Finanse publiczne
Pobrań: 112
Wyświetleń: 560

PRAWO FINANSÓW PUBLICZNYCH Prawo podatkowe - ogół przepisów regulujących zasady powstawania, ustalania oraz wygasania zobowiązań podatkowych oraz obowiązki podatników, płatników i inkasentów poszczególnychpodatków. Prawo podatkowe stanowi także o obowiązujących procedurach, które winny być przestrz...

Prawo finansowe wydatków publicznych-opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Elżbieta Hławacz-Pajdowska
 • Finanse publiczne
Pobrań: 42
Wyświetleń: 427

DOCHÓD dochody podatkowe dochody niepodatkowe dywidenda zysk NBP cło dochód jednostek budżetowych pozostałe dochody niepodatkowe wpłaty gmin opłata restrukturyzacyjna dochody zagraniczne wpłaty z UE Tezy: 1) Ekonomiczna i prawna natura wydatków publicznych Z ekonomicznego punktu widzen...

System finansów publicznych-opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Elżbieta Hławacz-Pajdowska
 • Finanse publiczne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 567

SYSTEM FINANSÓW PUBLICZNYCH System finansów publicznych Sektor finansów publicznych System finansów publicznych Gromadzenie i rozdysponowanie pieniężnych środków publicznych odbywa się za pomocą określonych podmiotów; najwyż...

System podatkowy-opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Elżbieta Hławacz-Pajdowska
 • Finanse publiczne
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1442

TEMAT VI SYSTEM PODATKOWY Pojęcie systemu podatkowego i czynniki go kształtujące Funkcje podatków i zasady podatkowe System podatkowy System podatkowy - ogół przepisów prawnych i instytucji finansowych w zakresie ustalania i poboru podatków. Obejmuje on nie tylko przepisy prawne dotyczące instyt...