Dr Elżbieta Hławacz-Pajdowska - strona 10

Mikroekonomia - definicje i twierdzenia - Gałęziowa krzywa popytu

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Elżbieta Hławacz-Pajdowska
 • Mikroekonomia
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1680

(AF)-linia budżetowa (DD)- Gałęziowa krzywa popytu. (DD)-krzywa popytu (LAC)- krzywa długookresowych kosztów przeciętnych. (LMC)- krzywa długookresowych kosztów krańcowych. (LTC)- krzywa długookresowych kosztów całkowitych. (MC)-koszt krańcowy (MR)-utarg krańcowy (MU)-użyteczność krańcowa (...

Potrzeby ludzkie i ich zaspokajanie-opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Elżbieta Hławacz-Pajdowska
 • Mikroekonomia
Pobrań: 21
Wyświetleń: 420

Potrzeby ludzkie i ich zaspokajanie Codziennie większość ludzi nabywa nowe produkty, które zaspokajają ich potrzeby. Kupują chleb, masło, ser, owoce, co jakiś czas idą do fryzjera, do teatru, ale jednocześnie podejmują decyzję o rezygnacji z zakupu innych produktów, choć również chcieli by je posia...

Decyzje konsumenta na rynku-opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Elżbieta Hławacz-Pajdowska
 • Mikroekonomia
Pobrań: 21
Wyświetleń: 434

DECYZJE KONSUMENTA NA RYNKU SPIS TREŚCI Zasada maksymalizacji satysfakcji3 Użyteczność całkowita i krańcowa5 Krzywe obojętności konsumenta7 Równowaga konsumenta9 1.Zasada maksymalizacji satysfakcji Jedna z podstawowych teorii, n...

Esencja mikroekonomii-opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Elżbieta Hławacz-Pajdowska
 • Mikroekonomia
Pobrań: 35
Wyświetleń: 623

1.1 Ekonomia - jest nauką badającą w jaki sposób ludzie wykorzystują zasoby będące w ich dyspozycji w celu zaspokojenia różnorodnych potrzeb materialnych i niematerialnych. Zasoby, którymi ludzie dysponują są przekształcane w trakcie procesów produkcyjnych w dobra i usługi zaspokajające określone p...

Analiza czynników produkcji-opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Elżbieta Hławacz-Pajdowska
 • Mikroekonomia
Pobrań: 21
Wyświetleń: 763

Analiza czynników produkcji - teoria wyboru producenta Produkt całkowity to całkowita wielkość produkcji wytworzona w danym czasie. Produkt przeciętny jest to ilość produktu całkowitego przypadająca na jednostkę czynnika wytwórczego.( najczęściej odnosimy to do jednostki czynnika zmiennego, czyli ...

Koszty całkowite - wzory

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Elżbieta Hławacz-Pajdowska
 • Mikroekonomia
Pobrań: 2499
Wyświetleń: 3857

Koszty całkowite TC = TVC + TFC CAŁKOWITE KOSZTY PRODUKCJI (Total Costs) - TC - suma kosztów stałych i zmiennych, tj. suma wszystkich wydatków firmy poniesionych w procesie wytwarzania w danym czasie. KOSZTY STAŁE (Total Fixed Costs) - TFC - te pozycje wydatków, które są niezależne od bieżącego p...

Mikroekonomia-skrypt

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Elżbieta Hławacz-Pajdowska
 • Mikroekonomia
Pobrań: 343
Wyświetleń: 1344

1 EKONOMIA-NAUKA BADA JAKI SPOLECZENSTWO DECDUJE O TYM CO JAK I DLA KOGO WYTWARZAC DOBRA- PRODUKT,RZECZ ZASPOKAJAJACA POTRZEBY DOBRA WOLNE -NIEOGRAN(NATURA),W WIĘKSZOŚCI BEZPLATN RZADKIE-JEŚLI MAMY ZA MALO OGRANICZ DO POTRZEB -KONSUMPCYJNE BEZPOSRED ZASPOKAJAJA POTRZEBY -PRODUKCYJNE POSREDNIO ...

Podstawy ekonomii-opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Elżbieta Hławacz-Pajdowska
 • Mikroekonomia
Pobrań: 56
Wyświetleń: 553

Podstawy ekonomii. Ekonomia-jest to nauka o procesie gospodarowania tzn. o produkcji, podziale, wymianie i konsumpcji środków zaspokajania potrzeb. Jest również nauką, która odkrywa i opisuje związki i zależności przyczynowo-skutkowe czyli p...

Równowaga rynkowa-opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Elżbieta Hławacz-Pajdowska
 • Mikroekonomia
Pobrań: 350
Wyświetleń: 1540

Równowaga rynkowa Jest to punkt, w którym podaż danego dobra odpowiada dokładnie jego popytowi. Cena równowagi rynkowej jest to jedna, jedyna cena, przy której wielkość popytu równa się wielkości podaży. Przy tej cenie nie ma ani nadwyżek, ani niedoborów na rynku. Wszystkie transakcje są zrealizow...

Rynki kapitałowe-opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Elżbieta Hławacz-Pajdowska
 • Mikroekonomia
Pobrań: 21
Wyświetleń: 588

Rynki kapitałowe. Rynek kredytowy ( kredyty długoterminowe ) Podaż kredytów tworzą oszczędności gospodarstw domowych. Popyt na kredyty uzależniony jest od takich czynników jak: stopa procentowa, wysokość dochodów, koniunktura. Równowaga na rynku kredytów. Rynek papierów wartościowych Elementem r...