Dr Elżbieta Grabowska

note /search

Odżelazianie wody - pytania

 • Uniwersytet Gdański
 • Inżynieria środowiska
Pobrań: 14
Wyświetleń: 658

Odżelazianie  Cel i opisac cw  Metody oznacz żelaza ogólnego 1 met opisac  Co można oznaczyć przez sedymentacje i filtracje  Koagulacja, odżelazianier przez koagulacje  Skuteczność odżelaziania  Istota odżelaziania  Cechy charakteryst od,zelaziaczy zamknietych  ...

Dekarbonizacja wody - pytania

 • Uniwersytet Gdański
 • Inżynieria środowiska
Pobrań: 56
Wyświetleń: 553

Dekarbonizacja    - cel ćw i krotko omówić Jak się wykonuje to cw  - co to są jonity, budowa  Wymienić sposoby dekarbonizacji   Dlaczego silny kw.kation.  Jakie jony zastosowane w jonitowej  Kiedy jest wieksza podatność na dekarbonizacje  C...

Natlenianie wody i ścieków - pytania

 • Uniwersytet Gdański
 • Inżynieria środowiska
Pobrań: 7
Wyświetleń: 525

Natlenainie inżynieria  1. Rola napowietrzania  2. deficyt tlenowy  3. Cel i opis ćwiczenia  4. techniczne sposoby napowietrzania  ...

Dekarbonizacja wody - opracowanie

 • Uniwersytet Gdański
 • Inżynieria środowiska
Pobrań: 49
Wyświetleń: 791

Notatka zawiera między innymi takie zagadnienia jak: dekarbonizacja wody, zastosowanie trzech metod do zmniejszenia twardości wybranej, jonity, budowa jonitów, słabo kwaśny wymieniacz...

Mechaniczne oczyszczanie ścieków - Zawiesina

 • Uniwersytet Gdański
 • Inżynieria środowiska
Pobrań: 14
Wyświetleń: 427

Notatka zawiera między innymi takie zagadnienia jak: metody mechanicznego oczyszczania ścieków, zawiesina ogólna, chemiczne zapotrzebowanie tlenu, metody oznaczania zawiesin ogólnych, metoda wagowa...

Natlenianie wody i ścieków

 • Uniwersytet Gdański
 • Inżynieria środowiska
Pobrań: 7
Wyświetleń: 574

Notatka zawiera między innymi takie zagadnienia jak: znaczenie tlenu rozpuszczalnego w wodzie, stopień nasycenia wody tlenem, deficyt tlenowy, sposoby napowietrzania, wpływ ciśnienia i temperatury na ilość rozpuszczonego tlenu...

Ćwiczenia rachunkowe z rozwiązaniami

 • Uniwersytet Gdański
 • Inżynieria środowiska
Pobrań: 168
Wyświetleń: 721

Notatka zawiera między innymi takie zagadnienia jak: stężenie procentowe, roztwory P wody naturalnej, zasadowość, przykłady zadań, CH3CO...

Fizyko-chemiczne badanie kompostu

 • Uniwersytet Gdański
 • Inżynieria środowiska
Pobrań: 49
Wyświetleń: 679

Notatka zawiera między innymi takie zagadnienia jak: metody kompostowania, definicja kompostu, cechy osadu ściekowego, oznaczanie zawartości wody, sucha masa kompostu (…) …Notatka zawiera...

Odżelazianie wody - opracowanie

 • Uniwersytet Gdański
 • Inżynieria środowiska
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1064

Notatka zawiera między innymi takie zagadnienia jak: metody ogólnego oznaczania żelaza, sedymentacja, filtracja, istota odżelaziania wody, sposoby odżelaziania wody...