Dr Elżbieta Gawrońska - strona 3

Kodowanie liczb rzeczywistych I-opracowanie

 • Politechnika Częstochowska
 • dr Elżbieta Gawrońska
 • Podstawy informatyki
Pobrań: 21
Wyświetleń: 637

Kodowanie liczb rzeczywistych I najprostszym sposobem reprezentowania liczb rzeczywistych byłaby reprezentacja stałopozycyjna kodowanie liczb rzeczywistych z przecinkiem umieszczonym ”na stałe”: 1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1 daje wa...

Kodowanie liczb zmiennoprzecinkowych III-opracowanie

 • Politechnika Częstochowska
 • dr Elżbieta Gawrońska
 • Podstawy informatyki
Pobrań: 7
Wyświetleń: 812

Kodowanie liczb zmiennoprzecinkowych III norma IEEE 754 obejmuje trzy standardowe formaty kodowania liczb zmiennoprzecinkowych: typ liczby bity cechy bity mantysy interpretacja REAL*4, short real 8 23 ( Ü 1 ) s _ 1 : m _ 2 c REAL...

Komentarze I-opracowanie

 • Politechnika Częstochowska
 • dr Elżbieta Gawrońska
 • Podstawy informatyki
Pobrań: 0
Wyświetleń: 637

Komentarze I komentarz to cia˛g znaków w programie ignorowany przez kompilator komentarzami w j˛ezyku C++ jest tekst: znajduja˛cy sie˛ za znakami “ // ” do kon´ca linii (uwagi jednowierszowe lub krótsze) znajduja˛cy sie˛ pomie˛dzy znakami “ /* ” oraz “ */ ” (uwagi i wyjas´nienia nie mieszcza˛ce sie...

Komentarze II-opracowanie

 • Politechnika Częstochowska
 • dr Elżbieta Gawrońska
 • Podstawy informatyki
Pobrań: 14
Wyświetleń: 546

Komentarze II przykładowy kod ´zródłowy: 1 / _ To j e s t p i e rws z y program na wyklad 2 : Ü ) 3 _ / 45 #include / / naglowek 6 using namespace std ; / / p r z e s t r z e n 7 / / ÛÜÛÜÛÜÛÜÛÜÛÜÛÜÛÜÛÜÛÜÛÜÛÜÛÜÛÜÛÜÛÜÛÜÛÜÛÜÛÜÛÜÛÜÛÜÛÜÛÜÛÜÛÜÛÜÛÜÛÜÛÜÛÜÛÜÛÜÛÜÛÜÛÜÛÜÛÜÛÜÛÜÛÜÛÜÛÜÛÜÛÜÛÜÛÜÛÜÛÜÛÜÛÜÛÜÛÜÛÜÛÜÛÜ ...

Kompilacja programu-opracowanie

 • Politechnika Częstochowska
 • dr Elżbieta Gawrońska
 • Podstawy informatyki
Pobrań: 7
Wyświetleń: 427

Kompilacja programu Po stworzeniu pliku ´zródłowego nale˙zy go skompilowa´c. Postac´ polecenia wywołuja˛cego kompilator C++ zalez˙y od konkretnej realizacji j˛ezyka C++ w danym systemie operacyjnym. Jedno z zada´n kompilatora polega na zanalizowaniu tekstu programu pod wzgl˛edem jego poprawno´sci: ...

Komputery bliżej współczesności-opracowanie

 • Politechnika Częstochowska
 • dr Elżbieta Gawrońska
 • Podstawy informatyki
Pobrań: 7
Wyświetleń: 406

Komputery bliżej współczesności 1985 - Intel przedstawia 32-bitowy mikroprocesor 80386 1988 - Fi´nski student Jarkko Oikarinen tworzy IRC (Internet Relay Chat) 1990 - Tim Berner...

Komputery początki-opracowanie

 • Politechnika Częstochowska
 • dr Elżbieta Gawrońska
 • Podstawy informatyki
Pobrań: 0
Wyświetleń: 658

Komputery - początki 1938 - angielski in˙zynier budownictwa, Konrad Zuse zbudował komputer Z1, oparty na przekaz´nikach . Urza˛dzenie nalez˙a˛ce do zerowej generacji, korzystało z binarnego systemu liczbowego 1941 - Zuse sko´nczył komputer Z3, który był w pełni funkcjonalnym automatem licza˛cym ste...

Komputery przyspieszenie-opracowanie

 • Politechnika Częstochowska
 • dr Elżbieta Gawrońska
 • Podstawy informatyki
Pobrań: 0
Wyświetleń: 553

Komputery - przyspieszenie 1953 - IBM wprowadza pierwszy komputer produkowany na skale˛ masowa˛. Jest to model 650 (znany tak˙ze jako Magnetic Drum Computer). Ju˙z w pierwszym roku sprzedano 450 sztuk, a przez całe 15 lat produkcji około 1500. 1954 - John Backus, pracownik IBM, tworzy j˛ezyk FORTRA...

L wartość i p wartość-opracowanie

 • Politechnika Częstochowska
 • dr Elżbieta Gawrońska
 • Podstawy informatyki
Pobrań: 0
Wyświetleń: 504

l wartość i p wartość l-warto´s´c (ang. lvalue to taka warto´s´c, która ma ustalony adres , ka˙zda zmienna jest l-wartos´cia˛ p-wartos´c´ (ang. rvalue jest to tylko pobrana wartos´c´, p-wartos´cia˛ jest ka˙zda zmienna i ka˙zdy literał tylko l-warto´s´c mo˙ze si˛e znale´z´c po lewej stronie operator...

Notacja asymptotyczna OI-opracowanie

 • Politechnika Częstochowska
 • dr Elżbieta Gawrońska
 • Podstawy informatyki
Pobrań: 7
Wyświetleń: 672

Notacja asymptotyczna O I Najpowszechniej uz˙ywana notacja opisuja˛ca złoz˙onos´c´ asymptotyczna˛ ( P. Bachmann, 1894 r. ) Niech f ( n ) ; g ( n ) ; n 2 N be˛da˛ funkcjami ze zbioru liczb naturalnych w zbiór liczb rzeczywistych. Powiemy, ...