Dr Elżbieta Gawrońska - strona 25

Funkcje-opracowanie

 • Politechnika Częstochowska
 • dr Elżbieta Gawrońska
 • Podstawy programowania obiektowego
Pobrań: 0
Wyświetleń: 490

Funkcje Ka˙zda funkcja składa si˛e z czterech elementów: typu przekazywanej/zwracanej warto´sci, nazwy, listy argumentów formalnych, tre´sci. typ_zwr nazwa_funkcji(argumenty) {//instrukcje } dr ...

Nazwy predefiniowane-opracowanie

 • Politechnika Częstochowska
 • dr Elżbieta Gawrońska
 • Podstawy programowania obiektowego
Pobrań: 0
Wyświetleń: 385

Nazwy predefiniowane __LINE__ - numer linijki pliku aktualnie przetwarzanej przez preprocesor __FILE__ - nazwa przetwarzanego pliku __DATE__ - data w momencie kompilacji programu __TIME__ - czas w formacie hh:mm:ss rozpocz˛ecia kompilacji WIN32 - ...

Puste błędne i utracone wskaźniki I-opracowanie

 • Politechnika Częstochowska
 • dr Elżbieta Gawrońska
 • Podstawy programowania obiektowego
Pobrań: 0
Wyświetleń: 301

Puste błędne i utracone wskaźniki I Rodzaje wska´zników wskaz´nik, którego wartos´cia˛ jest zero , nazywany jest wskaz´nikiem pustym 1 int _ p = NULL ; wska´znik nie zainicjalizowany jest nazywany wska´znikiem bł˛ednym 1 int _ p ; bezpieczne...

Zastosowanie wskaźników wobec tablic-opracowanie

 • Politechnika Częstochowska
 • dr Elżbieta Gawrońska
 • Podstawy programowania obiektowego
Pobrań: 0
Wyświetleń: 280

Zastosowanie wskaźników wobec tablic ustawienie wska´znika w sk na zerowy element tablicy tab : double *wsk; double tab[10]; wsk = &tab[0]; Nazwa tablicy jest równocze´snie adresem jej zerowego elementu zatem instrukcji: wsk = &tab[0]; odpowiada: wsk = tab; ...

Zmienne statyczne w funkcjach I-opracowanie

 • Politechnika Częstochowska
 • dr Elżbieta Gawrońska
 • Podstawy programowania obiektowego
Pobrań: 0
Wyświetleń: 238

Zmienne statyczne w funkcjach I statyczny obiekt lokalny jest inicjowany jeden raz tylko wtedy, kiedy pierwszy raz w programie wykonywana jest dedefinicja tego obiektu 1 void fun ( ) 2 { 3 static int ile = 1 ; 4 cout ...

System dwójkowy i szesnastkowy III-opracowanie

 • Politechnika Częstochowska
 • dr Elżbieta Gawrońska
 • Podstawy informatyki
Pobrań: 7
Wyświetleń: 287

System dwójkowy i szesnastkowy III Zamiana liczb binarnych na heksadecymalne: ( 1001110111010 ) 2 = = ( 0001 j 0011 j 1011 j 1010 ) 2 = ( 13 BA ) 16 Zamiana liczb heksadecymalnych na binarne: ( 87 DF 3 ) 16 = ( 1000 j 0111 j 1101 j j 0011 ) 2 = = ( 100011 ) 2 ...

Biblioteka wejścia wyjścia XIII-opracowanie

 • Politechnika Częstochowska
 • dr Elżbieta Gawrońska
 • Podstawy programowania obiektowego
Pobrań: 0
Wyświetleń: 238

Biblioteka wejścia wyjścia XIII Inne funkcje składowe: bool bad ( ) const; bool fail ( ) const; bool eof ( ) const; bool good ( ) const; ...

Debugger-opracowanie

 • Politechnika Częstochowska
 • dr Elżbieta Gawrońska
 • Podstawy programowania obiektowego
Pobrań: 0
Wyświetleń: 546

Debugger jednym z najpopularniejszych debuggerów dla systemu Linux jest gdb (GNU Debbuger) ddd jest wygodna˛ graficzna˛ nakładka˛ na gdb uruchomienie: ddd plik_wykonywalny gdzie plik_wykonywalny został utworzony przy pomocy kompilacji z opcja˛ -g ...

Definicja struktury I-opracowanie

 • Politechnika Częstochowska
 • dr Elżbieta Gawrońska
 • Podstawy programowania obiektowego
Pobrań: 0
Wyświetleń: 322

Definicja struktury I Słowo kluczowe struct struct nowy_typ{ // składniki struktury: // ... }; Powy˙zszy zapis definiuje tylko nowy typ , nie powoduje utworzenia ˙zadnej zmiennej typu strukturalnego . ...