Dr Elżbieta Chudzio

note /search

Polityka pieniężna - Operacje otwartego rynku

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Makroekonomia
Pobrań: 504
Wyświetleń: 3038

...Polityka Pieniężna 1) Stopa rezerw obowiązkowych- jeżeli bank centralny ją podwyższa tzn., że większą ilość pieniędzy bank centralny utrzymuje w rezerwach. 2) Operacje otwartego rynku- bank centralny emituje obligacje pieniężne po to by zatrzymać inflację... ...Teoria nacisku technologi...

Makroekonomia jako dział ekonomii- wykład 1

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Makroekonomia
Pobrań: 371
Wyświetleń: 2079

Temat 1: Makroekonomia jako dział ekonomii. Agregaty i cele makroekonomiczne. Przedmiot analizy makroekonomicznej i jej cele. Specyfika badania gospodarki ujęciu makro narzędzia analizy. Główne problemy makroekonomiczne. Przydatność analizy makroekonomicznej. Ad.1) Makroekonomia jako dział eko...

Determinanty dochodu narodowego- wykład 3

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Makroekonomia
Pobrań: 714
Wyświetleń: 2247

Temat 3: Determinanty dochodu narodowego. Produkcja potencjalna, a produkcja faktyczna. Zagregowany popyt i zagregowana podaż. Krzywe zagregowanego popytu i zagregowanej podaży. Model równowagi na rynku dóbr w krótkim okresie - po...

Rola państwa w gospodarce rynkowej- wykład 4

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Makroekonomia
Pobrań: 581
Wyświetleń: 1736

Temat 4: Rola państwa w gospodarce rynkowej. Pojęcie państwa w kontekście jego roli w gospodarce Argumenty uzasadniające ekonomiczną rolę państwa Argumenty przeciw ekonomicznej roli państwa Funkcja instytucjonalna i prawna Funkcja alokacyjna Funkcja redystrybucyjna Funkcja stabilizacyjna Ad....

Inflacja- wykład 8

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Makroekonomia
Pobrań: 441
Wyświetleń: 1855

Temat 8: Inflacja. Pojęcie inflacji, jej pomiar i rodzaje. Skutki inflacji. Teorie inflacji. Ad. 1) Pojęcie inflacji, jej pomiar i rodzaje. Inflacja - wzrost przeciętnego (ogólnego) poziomu cen w gospodarce. Jest procesem, który dotyczy określonego odcinka czasu (najczęściej mierzona jest w ska...

Bezrobocie- wykład 9

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Makroekonomia
Pobrań: 686
Wyświetleń: 2555

Temat 9: Bezrobocie. Bezrobocie, pojęcie i pomiar. Rodzaje bezrobocia. Przyczyny bezrobocia w ujęciu głównych nurtów teoretycznych. Skutki bezrobocia. Ograniczanie bezrobocia. Inflacja, a bezrobocie - krzywa Phillipsa. Ad. 1) Bezrobocie, pojęcie i pomiar. Bezrobocie - to sytuacja, w której c...

Cykl koniunkturalny- wykład 10

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Makroekonomia
Pobrań: 700
Wyświetleń: 2534

Temat 10: Cykl Koniunkturalny 1. Cykl koniunkturalny a trend. 2. Rodzaje wahań cyklicznych i fazy cyklu klasycznego. 3. Główne teorie wahań cyklicznych. 4. Oddziaływanie państwa na przebieg cyklu koniunkturalnego. Obserwacje gospodarki rynkowej pokazały, że produkcja i inne wielkości makroekono...

Wzrost gospodarczy- wykład 11

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Makroekonomia
Pobrań: 364
Wyświetleń: 1239

Temat 11: WZROST GOSPODARCZY Pojęcie wzrostu gospodarczego i jego pomiar Czynniki wzrostu gospodarczego Ad.1) Wzrost gospodarczy- jest to zjawisko powiększania się głównych wielkości makroekonomicznych, jak np. produkcja, dochód, zatrudnienie, inwestycje i konsumpcja w kolejnych badanych okresac...

Makroekonomia - pojęcia

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Makroekonomia
Pobrań: 574
Wyświetleń: 4382

in. pojęcia takie jak: inflacja, eksport netto, dobra finalne, dochody netto z własności za granicą, popyt globalny, ograniczenia budżetu, popyt na pieniądz, operacje otwartego rynku, funkcja popytu inwestycyjnego, łagodna polityka fiskalna, cykl koniunkturalny, krzywa