Dr Edyta Rutkowska

note /search

Komentarz do ustawy z dnia 5 lipca 2002 r. o zmianie ustawy o listach ...

 • Wyższa Szkoła Studiów Międzynarodowych w Łodzi
 • Bankowość
Pobrań: 35
Wyświetleń: 2835

[pi[pi  c] c]0   Spyra Marcin komentarz LEX/el. 2002 Komentarz do ustawy z dnia 5 lipca 2002 r. o zmianie ustawy o listach zastawnych i bankach hipotecznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U.02.126.1070). Stan prawny: 2002.08.09   Art. 1. Art. 1. pkt. 2. "Szczególny" nadzór nad działalnoś...

Ustawa bankowość hipoteczna

 • Wyższa Szkoła Studiów Międzynarodowych w Łodzi
 • Bankowość
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1918

Znajdź jednostkę o numerze: Początek formularza art./§ Szukaj Anuluj Dół formularza Dz.U.2003.99.919 2003.10.01 zm. przen. Dz.U.2003.60.535 art. 532 2004.01.01 zm. przen. Dz.U.2002.153.1271 art. 55 2004.05.01 zm. przen. Dz.U.2001.15.148 art. 1 2005.10.24 zm. Dz.U.2005.184.1539 art. 111 20...

Istota i założenie monopolu pełnego - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • Struktury rynku i ich regulacje
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1267

Istota i założenie monopolu pełnego /czystego/ jako drugiej skrajnej struktury runku. Co to jest monopol? To pytanie może wydawać się dziwne, ponieważ odpowiedź zdaje się oczywista. Monopol istnieje, gdy jest tylko jedno przedsiębiorstwo w gałęzi. Jednak to, czy daną gałąź można sklasyfikować jak...

Istota konkurencji doskonałej - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • Struktury rynku i ich regulacje
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1232

Istota konkurencji doskonałej jako skrajnej struktury rynku Model rynku doskonale konkurencyjnego wprowadzili do ekonomii niezależnie od siebie J. Robinson*(1903-83) i E. Chamberlain. Model ten został zbudowany na kilku założeniach u...

Polityka antymonopolowa państwa - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • Struktury rynku i ich regulacje
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1274

Polityka antymonopolowa państwa. Polityka antymonopolowa państwa to ogół działań władz państwowych zmierzających do przeciwdziałania praktykom monopolistycznym lub ich skutkom i ochronie wolnej konkurencji ( efektywności gospodarowania).Konieczność prowadzenia takiej polityki motywowana jest społec...

Polityka antymonopolowa w Polsce - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • Struktury rynku i ich regulacje
Pobrań: 441
Wyświetleń: 1785

Politechnika Wrocławska Wydział Zarządzania i Informatyki Kierunek studiów - Zarządzanie STRUKTURY RYNKU I ICH REGULACJE Temat referatu: Polityka antymonopolowa w Polsce Wrocław, semestr letni SPIS TREŚCI WSTĘP Monopol jest to forma rynku, na którym działa jeden sprzedawca przy nieograniczonej...

Praktyki ograniczajace konkurencje - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • Struktury rynku i ich regulacje
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1015

Praktyki ograniczające konkurencję Zakazy porozumień ograniczajacych konkurencję Których celem lub skutkiem jest wyeliminowanie, ograniczenie lub naruszenie w inny sposób konkurencji na rynku właściwym: Ustalanie bezpośrednio lub pośrednio cen i innych warunków zakupu lub sprzedaży Ograniczanie ...

Strategia różnicowani cen przez monopolistę - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • Struktury rynku i ich regulacje
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1092

STRUKTURY RYNKU I ICH REGULACJE Temat referatu: Strategia różnicowani cen przez monopolistę - dyskryminacja cenowa Wrocław, semestr letni Spis treści WSTĘP Na rynku doskonale konkurencyjnym pozioma krzywa popytu indywidualnego wskazywała, że producent może sprzedać całość swojej produkcji po sta...

Wady rynku doskonale konkurencyjnego - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • Struktury rynku i ich regulacje
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1162

Wady rynku doskonale konkurencyjnego Konkurencja doskonała jako przypadek idealny Główną wadą tego rynku jest to, że tego typu rynki nie występują w rzeczywistym świecie Jest to konstrukcja teoretyczna i wyidealizowana. W rzeczywisto...