Dr Edyta Ewa Pałuszyńska - strona 3

Wyraz jako znak językowy i typy klasyfikacji morfemów - wykład

  • Uniwersytet Łódzki
  • dr Edyta Ewa Pałuszyńska
  • Leksykologia zewnętrzna
Pobrań: 343
Wyświetleń: 805

Wyraz jako znak językowy. Wyraz tekstowy a leksem. Wyraz - najmniejsza, względnie samodzielna jednostka językowa zdolna do spełniania jakichś funkcji składniowych. Może samodzielnie lub w połączeniu z innym wyrazem tworzyć człon wypowiedzenia. Leksem - to wyraz jako abstrakcyjna jednostka systemu ...