Dr Edyta Bielińska-Dusza

Podstawy zarządzania - wykład 1

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Edyta Bielińska-Dusza
 • Podstawy zarządzania
Pobrań: 896
Wyświetleń: 2471

Wykład I - 21.02.2011 Egzamin: Dr Edyta Bielioska-Dusza - Test wielokrotnego  wyboru Pokój 263 Paw B - Pytania otwarte Dyżur: Czwartek 13.00 - 14.30 edytadusza@gmail.com Tylko to, co było powiedziane  na wykładzie! Literatura: -  Podstawy  Zarządzania  organizacjami Griffin R.W. Warszawa  2004 - ...

Podstawy zarządzania - wykład 2

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Edyta Bielińska-Dusza
 • Podstawy zarządzania
Pobrań: 455
Wyświetleń: 1274

Wykład II - 07.03.2011 H. le Chatelier  (1850 - 1936):  Zdefiniował tzw. Cykl organizacyjny,  Spopularyzował system Taylora w Europie  "Reguła Przekory" - mówi o tym, że system organizacyjny,  który zostaje wytrącony z naturalnego stanu równowagi,  w skutek  działao  organizatorskich...

Podstawy zarządzania - wykład 3

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Edyta Bielińska-Dusza
 • Podstawy zarządzania
Pobrań: 357
Wyświetleń: 1589

Wykład III - 21.03.2011 Proces Zarządzania: 1. Planowanie  - wytyczanie  celów organizacji  i określanie  najlepszego  sposobi realizacji ich celów. Cel pomaga organizacji  w skoncentrowaniu  się na poszukiwaniu  szans tkwiących  w otoczeniu,  przyczyniając  się tym samym  do wzrostu  organizacji...

Podstawy zarządzania - wykład 4

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Edyta Bielińska-Dusza
 • Podstawy zarządzania
Pobrań: 350
Wyświetleń: 1316

Wykład IV - 04.04.2011 Czynniki, które mogą byd zaletami  lub wadami w grupowym podejmowaniu decyzji:  Dyskusje prowadzące do różnicy zdao mogą wywoład: - Poprzez umiejętne  rozwiązanie konfliktu  znalezienie  nowego rozwiązania  - zaleta, - Powstanie wzajemnej  niechęci - wada.  Nieporozumieni...