Dr Edmund Pieczonka

Geografia ekonomiczna (2)

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Edmund Pieczonka
 • Geografia gospodarcza
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1505

Geografia ekonomiczna Nazwa geografia powstała od greckich słów geo (γεο) - ziemia i graphos (γραπχοσ) - piszę, opisuję. W przeszłości nauka ta jako jedyna zajmowała się opisywaniem powierzchni Ziemi. Za twórcę terminu „geografia” ...

Geografia ekonomiczna - Rozmieszczenie ludności

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Edmund Pieczonka
 • Geografia gospodarcza
Pobrań: 84
Wyświetleń: 952

GEOGRAFIA EKONOMICZNA Kierunki rozwoju geografii: regionalny - wydzielenie jednostek terytorialnych o jednorodnym charakterze i zwartych przestrzennie, ekologiczny - badanie wzajemnego oddziaływania środowiska przyrodniczego i społeczeństwa, przestrzenny - przestrzenne struktury i procesy oraz ic...

Geografia fizyczna świata

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Edmund Pieczonka
 • Geografia gospodarcza
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1071

GEOGRAFIA FIZYCZNA ŚWIATA ŚWIAT Szelf - zanurzona część platformy kontynentalnej Części świata dzielą się na kontynenty lub kontynenty się dzielą - jak kto woli Nazwy własne są niezmienne: np.: Zatoka Bengalska i Morze Arabskie zasadniczo się nie różnią a jest inna nazwa. Najdłuższa rzeka świ...

Geografia gospodarcza świata - Podział państw

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Edmund Pieczonka
 • Geografia gospodarcza
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1036

GEOGRAFIA GOSPODARCZA ŚWIATA „Mapa Polityczna Świata” Mapa polityczna świata - mapa ta oddaje nam stan zależności politycznych na świecie. Ważna jest data wydania mapy. Istotne jest także miejsce wydania mapy (polityka różnych państw różnie wyznacza granice - robi to tak jak im najbardziej odpowiad...

INSTYTUCJE I ORGANIZACJE

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Edmund Pieczonka
 • Geografia gospodarcza
Pobrań: 21
Wyświetleń: 791

INSTYTUCJE I ORGANIZACJE ONZ NALEŻY 189 KRAJÓW; POWST.-KWIECIEŃ 1945R. W SAN FRANCISCO (USA); NIE NALEŻĄ SZWAJCARIA I WATYKAN; UTRZYMANIE POKOJU NA ŚWIECIE; SIEDZIBA-GENEWA; SIEDZIBA MIĘDZYNARODOWEGO TRYBUNAŁU SPRAWIEDLIWOŚCI-HAGA; SEKRETARZ WYBIERANA CO 5 LAT-OBECNIE BIURO JEST W KENII, BO TAM J...

Klimat

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Edmund Pieczonka
 • Geografia gospodarcza
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1344

1.Co to jest klimat? Przez pojecie „klimat” rozumiemy przeciętny stan atmosferyczny, typowy dla danego regionu w poszczególnych sezonach i porach roku. W takim ujęciu klimat charakteryzuje się na podstawie wieloletnich danych obserwacyjnych ze stacji meteorologicznych takich czynników, jak temper...

LUDNOŚĆ ŚWIATA

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Edmund Pieczonka
 • Geografia gospodarcza
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1134

LUDNOŚĆ ŚWIATA I PROBLEMY OSADNICZE. EKUMENA - TO OBSZAR, KTÓRY ZAJMUJE CZŁOWIEK POD OSADNICTWO I WYKORZYSTYWANE ZIEMI. SUBEKUMENA - CZASOWO WYKORZYSYWANE PRZEZ CZŁOWIEKA OBSZARY. ANEKUMENA - W OGÓLE NIE WYKORZYSTYWANE (DNA MORSKIE, WNĘTRZA PUSTYŃ LODOWYCH) 1- 10.000 LAT TEMU 9 MLN. LUDZI; 2- OK....

PRODUKCJA ROŚLINNA

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Edmund Pieczonka
 • Geografia gospodarcza
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1386

PRODUKCJA ROŚLINNA ZBOŻA NAJWIĘKSZY DZIAŁ PRODUKCJI ROLNICZEJ NA ŚWIECIE -DOMINUJĄ 3 RODZAJE ZBÓŻ-PSZENICA, RYŻ, KUKURYDZA(0,5 MLD.) 1- PSZENICA -ROŚLINA ŻYWIENIOWA -NAJBARDZIEJ PRZESTRZENNIE ROZPOWSZECHNIONA. MAX 2 PLONY/ROK (120-180 DNI WEGETACJI) CHINY-14% PROD. ŚW., USA, INDIE; 2- RYŻ -ROŚLIN...

PRZEMYSŁ

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Edmund Pieczonka
 • Geografia gospodarcza
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1176

PRZEMYSŁ - OD 200 LAT. 19/20 WIEK-WZROST, TERAZ-SPADEK ZATRUDNIONYCH W PRZEMYŚLE (TECHNOLOGIA). CZYNNIKI LOKALIZACJI PRZEMYSŁU: 1- BAZA SUROWCOWA -KOPALNIE, OKRĘGI PRZEM.-ŚLĄSK GÓRNY, ZAGŁĘBIE RUHY. 2- ZASOBY WODY (PRZEMYSŁ CELULOZOWO-PAPIERNICZY) 1 TONA PAPIERU=400 L WODY. ZAKŁADY W ŚWIECIU, KOS...

PRZESTRZEŃ GEOGRAFICZNA

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Edmund Pieczonka
 • Geografia gospodarcza
Pobrań: 49
Wyświetleń: 763

PRZESTRZEŃ GEOGRAFICZNA - ZESPÓŁ ELEMENTÓW PRZYRODNICZYCH (RZEŹBA TERENU, DOLEGŁOŚĆ OD MORZA) I POZAPRZYRODNICZYCH (ELEM. ANTROPOLOGICZNE - WYTWORZONE PRZEZ CZŁ.- SZTUCZNE JEZIORA, LASY, BUDYNKI, MIASTA). WPŁYW ELEM. PRZYRODNICZYCH - 1- WYNIESIENIE NAD POZIOM MORZA - ZAMIESZKUJEMY TERENY NIZINNE ...