Dr Dorota Wiśniewska-Jóźwiak

note /search

Historia administracji i ustroju

  • Uniwersytet Łódzki
  • Historia administracji i ustroju
Pobrań: 1967
Wyświetleń: 3346

15.04.2012 KONSTYTUCJA KWIETNIOWA - 23.04.1935r. - zamieniła normy wyboru P - 8.07.1935r. uregulowała wybory P System: - zasady skomplikowane - na stanowisko P: Ustępujący P Tzw. Zgromadzenie Elektorów - 80 członków - z osób wskazanych przez Sejm(50) i Senat(25) - z obywateli najgodniejszych...

Polska szlachecka: głowa państwa, parlament, przebieg obrad, droga ust...

  • Uniwersytet Łódzki
  • Historia państwa i prawa polskiego
Pobrań: 763
Wyświetleń: 4557

Przedstawiony materiał stanowi fragment wykładu z zakresu historia państwa i prawa polskiego prowadzony w ramach kierunku prawo na Uniwersytecie Łódzkim przez dr D. Wiśniewską-Jóźwiak. Omówienia prezentuje zagadnienia z zakresu Polski szlacheckiej takie jak: -głowa państwa- podstawowe pojęcia (np. ...

Polska szlachecka: konstytucja 3 maja, władza wykonawcza; konstytucja ...

  • Uniwersytet Łódzki
  • Historia państwa i prawa polskiego
Pobrań: 707
Wyświetleń: 4599

Przedstawione opracowanie jest fragmentem lektoratu historia państwa i prawa polskiego w ramach kierunku prawo na Uniwersytecie Łódzkim przez dr Dorota Wiśniewska-Jóźwiak. Przedmiotem moich notatek jest: -dokładne omówienie poszczególnych artykułów konstytucji trzeciego maja- początkowe artykuły ...

Konstytucja królestwa polskiego, Rada Regencyjna, Dekret o Najwyższej ...

  • Uniwersytet Łódzki
  • Historia państwa i prawa polskiego
Pobrań: 595
Wyświetleń: 4648

Przedstawione opracowanie jest fragmentem lektoratu historia państwa i prawa polskiego w ramach kierunku prawo na Uniwersytecie Łódzkim przez dr Dorota Wiśniewska-Jóźwiak. Przedmiotem moich notatek jest: - Konstytucja królestwa polskiego - omówienie najważniejszych artykułów; - Rada Regencyjna; ...