Dr Dorota Wiśniewska-Jóźwiak

Historia administracji i ustroju

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Dorota Wiśniewska-Jóźwiak
 • Historia administracji i ustroju
Pobrań: 1834
Wyświetleń: 2919

15.04.2012 KONSTYTUCJA KWIETNIOWA - 23.04.1935r. - zamieniła normy wyboru P - 8.07.1935r. uregulowała wybory P System: - zasady skomplikowane - na stanowisko P: Ustępujący P Tzw. Zgromadzenie Elektorów - 80 członków - z osób wskazanych przez Sejm(50) i Senat(25) - z obywateli najgodniejszych...

Polska- Państwo patrymonialne, periodyzacja ustroju, rola króla, zjazd...

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Dorota Wiśniewska-Jóźwiak
 • Historia państwa i prawa polskiego
Pobrań: 1120
Wyświetleń: 7637

Przedstawione omówienie jest fragmentem przedmiotu historia państwa i prawa polskiego. Wykładane w ramach ćwiczeń na kierunku prawo Uniwersytetu Łódzkiego. Na początku omówione są pojęcia: państwo patrymonialne, monarchia stanowa. Opisana...

Polska szlachecka: głowa państwa, parlament, przebieg obrad, droga ust...

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Dorota Wiśniewska-Jóźwiak
 • Historia państwa i prawa polskiego
Pobrań: 658
Wyświetleń: 4452

Przedstawiony materiał stanowi fragment wykładu z zakresu historia państwa i prawa polskiego prowadzony w ramach kierunku prawo na Uniwersytecie Łódzkim przez dr D. Wiśniewską-Jóźwiak. Omówienia prezentuje zagadnienia z zakresu Polski szlacheckiej takie jak: -głowa państwa- podstawowe pojęcia (np. ...

Polska szlachecka: sejm konwokacyjny, materia status, komisje, Rada Ni...

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Dorota Wiśniewska-Jóźwiak
 • Historia państwa i prawa polskiego
Pobrań: 665
Wyświetleń: 5670

Przedstawione opracowanie jest fragmentem lektoratu historia państwa i prawa polskiego w ramach kierunku prawo na Uniwersytecie Łódzkim przez dr Dorota Wiśniewska-Jóźwiak. W pierwszej kolejności omówiony został sejm konwokacyjny z 1764...

Polska szlachecka: konstytucja 3 maja, władza wykonawcza; konstytucja ...

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Dorota Wiśniewska-Jóźwiak
 • Historia państwa i prawa polskiego
Pobrań: 616
Wyświetleń: 4424

Przedstawione opracowanie jest fragmentem lektoratu historia państwa i prawa polskiego w ramach kierunku prawo na Uniwersytecie Łódzkim przez dr Dorota Wiśniewska-Jóźwiak. Przedmiotem moich notatek jest: -dokładne omówienie poszczególnych artykułów konstytucji trzeciego maja- początkowe artykuły ...

Konstytucja królestwa polskiego, Rada Regencyjna, Dekret o Najwyższej ...

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Dorota Wiśniewska-Jóźwiak
 • Historia państwa i prawa polskiego
Pobrań: 476
Wyświetleń: 4550

Przedstawione opracowanie jest fragmentem lektoratu historia państwa i prawa polskiego w ramach kierunku prawo na Uniwersytecie Łódzkim przez dr Dorota Wiśniewska-Jóźwiak. Przedmiotem moich notatek jest: - Konstytucja królestwa polskiego - omówienie najważniejszych artykułów; - Rada Regencyjna; ...