Dr Dorota Werbińska

note /search

Podstawy logistyki-pytania na kolokwium

 • Politechnika Wrocławska
 • Podstawy logistyki
Pobrań: 350
Wyświetleń: 2093

Pytania na kolokwium - semestr letni 2012/2013 Grupa C 1. Jakie decyzje logistyczne należy podjąć wobec produktu zakwalifikowanego do grupy AZ ? 2. Na jakiej podstawie dobiera sie wiarygodne metody prognozowania popytu? Na podstawie danych, oblicz popyt metodą Browna (alfa = 0,5) 3. Co to znaczy &q...

Ocena i wybór dostawcy-sprawozdanie

 • Politechnika Wrocławska
 • Podstawy logistyki
Pobrań: 427
Wyświetleń: 2940

SPRAWOZDANIE Z ZAJĘĆ SEMINARYJNYCH NR 4: OCENA I WYBÓR DOSTAWCY Wstęp Analizowane przez nas przedsiębiorstwo jest firmą produkcyjną działającą w branży budownictwa, zajmującą się produkcją rolet zewnętrznych PVC z pancerzem aluminiowym, krat i bram rolowanych. Przedsiębiorstwo nie prowadzi syste...

Zarządzanie zapasami-sprawozdanie

 • Politechnika Wrocławska
 • Podstawy logistyki
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1225

SPRAWOZDANIE Z ZAJĘĆ SEMINARYJNYCH NR 3: ZARZĄDZANIE ZAPASAMI Wstęp Do prawidłowego zarządzania zapasami niezbędna jest znajomość tego, co dzieje się z popytem w okresie, w którym zapas jest uzupełniany. Okres ten jest nazywany cyklem uzupełniana zapasu. Z punktu widzenia zarządzania zapasami ist...

Logistyka - pytania i odpowiedzi na egzamin

 • Politechnika Wrocławska
 • Logistyka
Pobrań: 231
Wyświetleń: 2632

1 GRUPA 1) co to jest strategia konsolidacji i jakie przynosi efekty. Strategia odroczenia. Konsolidacja logistyczna obejmuje 2 obszary: - konsolidacja magazynów: zmniejszenie liczby magazynów; grupowanie zapasów, zamówień, ładunków ( w celu obniżenia kosztów całkowitych); współpraca między magazy...

Logistyka - referat - opakowania

 • Politechnika Wrocławska
 • Logistyka
Pobrań: 343
Wyświetleń: 2982

Temat: Opakowania 1. Funkcje i zadania opakowań, podział opakowań. Literatura podaje wiele definicji opakowań, jednakże każda definicja opakowania powinna zawierać omówione najbardziej istotne zagadnienia z tej dziedziny, do których zalicza się: - ochronę danego wyrobu/produktu w czasie magazynow...

Ewolucja otoczenia - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • Logistyka
Pobrań: 14
Wyświetleń: 469

Geneza logistyki: 1830 r. - nauki wojskowe 1955 r. - gospodarka cywilna 1970 r. - logistyka staje się ważna w Europie 1990 r. - powstanie Polskiego Stowarzyszenia Logistycznego Zagadnienie związane z logistyką wywodzi się ze sfery wojskowej. Później zostało to przeniesione na gospodarkę cywilną...

Logistyka w strategii firmy - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • Logistyka
Pobrań: 91
Wyświetleń: 602

Logistyka w strategii firmy. Strategie organizacji produkcji i dystrybucji - Produkcja i dystrybucja na zamówienie - Produkcja i dystrybucja z wyprzedzeniem - Strategia mieszana Zasadniczy czynnik wyboru strategii ? Zróżnicowanie prod...

Nowe wyzwania dla logistyki - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • Logistyka
Pobrań: 35
Wyświetleń: 735

Nowe wyzwania dla logistyki. Uzyskanie przewagi konkurencyjnej: rozwinięcie nowych strategii: ECR, CMR ECR - to strategia efektywna obsługa klienta. Efektywna obsługa klienta polega na obsłudze trójkąta przedsiębiorąca + dostawca + klient CMR - to strategia zarządzania reakcjami z klientem. Zarząd...

Rola logistyki w przedsiębiorstwie - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • Logistyka
Pobrań: 294
Wyświetleń: 2331

Rola logistyki w przedsiębiorstwie: - Zwiększenie konkurencyjności i większy udział w rynku - Poprawa zarządzania operacyjnego - Poprawa wskaźnika ROI (Return On Investment) - zwrot nakładów kapitałowych Poprawa wskaźnika ROI: środki kapitałowe - trwałe: terminalne kontenerowe, magazyny, pojaz...

Techniczne systemy manipulacji i magazynowania - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • Logistyka
Pobrań: 1239
Wyświetleń: 3682

Techniczne systemy manipulacji i magazynowania. Manipulację materiałami można interpretować jako sprawne przemieszczanie dóbr na krótkie odległości, które zazwyczaj odbywa się w obrębie budynku ( zakładu produkcyjnego lub magazynu), oraz między obiektem i pośrednikiem transportowym. Do infrastruktur...