Dr Dorota Sobierańska - strona 4

Nauczanie - technika pustynia

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Dorota Sobierańska
 • Metody aktywizujace w edukacji
Pobrań: 21
Wyświetleń: 672

Sobiera_ska. Notatka składa się z 4 stron. TECHNIKA PUSTYNIA (klasa III) Praca polega na zespołowym podejmowaniu decyzji. Działanie rozpoczynamy od pracy indywidualnej, następnie przechodzimy do pracy grupowej. Pozwala to dostrzec różnice między indywidualnymi a grupowymi decyzjami. Rozwija umie...

Nauczanie - technika rybi szkielet

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Dorota Sobierańska
 • Metody aktywizujace w edukacji
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1617

Sobiera_ska. Notatka składa się z 2 stron. TECHNIKA RYBI SZKIELET (6-9 lat) Ewaluacja to metoda służąca refleksji własnej ukierunkowanej na rozwój. Rybi szkielet służy zbieraniu danych. Można go stosować do ewaluacji, ale również do rozwiązyw...

Nauczanie - słowa skojarzenia

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Dorota Sobierańska
 • Metody aktywizujace w edukacji
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1225

Sobiera_ska. Notatka składa się z 2 stron. TECHNIKA SŁOWA SKOJARZENIA (klasa II i III) Jej istotą jest zgromadzenie słów (wyrazów), które będą bazą do dalszej pracy ucznia, np. układania zdań w klasie II lub redagowania dłuższych wypowiedzi pisemnych w klasie III. Rozwija umiejętność dokonywania...

Nauczanie - technika swot

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Dorota Sobierańska
 • Metody aktywizujace w edukacji
Pobrań: 21
Wyświetleń: 812

Sobiera_ska. Notatka składa się z 3 stron. TECHNIKA SWOT (klasa III) SWOT polega na: - opisaniu rezultatów zaistniałego zdarzenia - ocenie sytuacji - zebraniu danych Rozwija umiejętność: obserwacji, spostrzegania, analizy, wnioskowania, samooceny   TEMAT Jesienna wycieczka Materiały Problem ew...

Nauczanie - technika symulacja

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Dorota Sobierańska
 • Metody aktywizujace w edukacji
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1022

Sobiera_ska. Notatka składa się z 2 stron. TECHNIKA SYMULACJA (6-9 lat) Symulacja polega na: naśladowaniu rzeczywistości, ćwiczeniu najbardziej efektywnych zachowań w bezpiecznych warunkach. Rozwija umiejętność (zależnie od tematu działania):  rozmowy telefonicznej, nadawania paczki na poczci...

Nauczanie - technika 635

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Dorota Sobierańska
 • Metody aktywizujace w edukacji
Pobrań: 28
Wyświetleń: 854

Sobiera_ska. Notatka składa się z 3 stron. TECHNIKA TECHNIKA 635* (klasa III) Rozwija aktywność umysłową poprzez mobilizowanie do szybkich prezentacji ustalonych rozwiązań. Atrakcyjna dla dzieci ze względu na możliwość prezentowania niekonwencjonalnych pomysłów. TEMAT  Jak powitamy wiosnę? Mate...

Nauczanie - technika wrzuć strach do kapelusza

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Dorota Sobierańska
 • Metody aktywizujace w edukacji
Pobrań: 35
Wyświetleń: 714

Sobiera_ska. Notatka składa się z 2 stron. TECHNIKA WRZUĆ STRACH DO KAPELUSZA (7 - 9 lat) Metoda do zastosowania przy rozpoczynaniu pracy z nową grupą. Daje możliwość wypowiedzenia się członkom grupy na temat obaw. Integruje grupę, buduje wzajemne zaufanie oraz uczy akceptacji. TEMAT Jesteśmy gru...

Nauczanie - technika zabawa na hasło

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Dorota Sobierańska
 • Metody aktywizujace w edukacji
Pobrań: 21
Wyświetleń: 665

Sobiera_ska. Notatka składa się z 5 stron. TECHNIKA ZABAWA NA HASŁO (klasa III) Metoda przydatna podczas organizacji różnorodnych uroczystości szkolnych z udziałem rodziców. Rozwija umiejętności: samodzielnego zdobywania wiedzy, współdziałania i wzajemnej pomocy, mówienia, słuchania, argumentowa...

Nauczanie - technika walizeczka i kosz

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Dorota Sobierańska
 • Metody aktywizujace w edukacji
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1610

Sobiera_ska. Notatka składa się z 1 strony. TECHNIKA WALIZECZKA I KOSZ (7-9 lat) (fragment metody SWOT) Pozwala na: podsumowanie zajęć, ocenę zaistniałych sytuacji, klasyfikację "co dobre, a co złe", samoocenę.  TEMAT Jacy byliśmy Materiały Ilustracja walizeczki i kosza Kolorowe ...