Dr Dorota Ruszkiewicz

note /search

Prawo zobowiązań - Rodzaje świadczeń

  • Uniwersytet Gdański
  • Prawo cywilne
Pobrań: 1267
Wyświetleń: 2856

Prawo zobowiązań Zobowiązania są częścią prawa cywilnego, które regulują społeczne formy wymiany dóbr i usług, czyli wszelkiego rodzaju usługi czy dobra, które potrafią przedstawić pewną wartość majątkową. Zobowiązanie polega na tym, że wierzyciel może żądać od dłużnika świadczenia, a dłużnik powin...

Prawo rzeczowe - Prawo własności

  • Uniwersytet Gdański
  • Prawo cywilne
Pobrań: 1505
Wyświetleń: 3724

ZAGADNIENIA OGÓLNE Pojęcie prawa rzeczowego (ujęcie przedmiotowe i podmiotowe) Termin „prawo rzeczowe” ma dwojakie znaczenie. Używany jest w znaczeniu przedmiotowym i podmiotowym. Prawo rzeczowe w znaczeniu przedmiotowym oznacza zespół przepisów prawa cywilnego, które normują powstanie, treść, zmi...

Zobowiazania

  • Uniwersytet Gdański
  • Prawo cywilne
Pobrań: 210
Wyświetleń: 1190

PRAWO CYWILNE - ZOBOWIĄZANIA Pojęcie zobowiązania. Zobowiązanie jest rodzajem stosunku cywilno-prawnego cywilnoprawnego swoistych cechach wskazanych w odpowiednich normach prawa zobowiązań. (art. 353) Podmiot uprawniony - WIERZYCIEL, pod...

Wyklady-prawo

  • Uniwersytet Gdański
  • Prawo cywilne
Pobrań: 217
Wyświetleń: 1253

Prawo Cywilne  1.  Stosunkiem prawnym  jest stosunek społeczny uregulowany przez prawo, podmioty  tego  stosunku  maja  wobec  siebie  prawa  i  obowiązki  gwarantowane  możliwością  użycia przymusu państwowego.  stosunek cywilnoprawny  to stosunek prawny uregulowany przez prawo cywilne  Elementy s...