Dr Dorota Krzemionka-Brózda

Psychologia ja i tożsamość wykłady

 • dr Dorota Krzemionka-Brózda
 • Psychologia Ja i tożsamości
Pobrań: 742
Wyświetleń: 2079

PSYCHOLOGIA JA I TOŻSAMOŚCI WYKŁAD I ILE JA W JA? Wielość Ja i ich funkcje Św. Augustyn Kartezjusz Freud Gordon Olcord Carl Rogers MODA NA JA Badając Ja próbuje się chwytać w ręce wiatr Pervin lata 1974-1983 → 10 tysięcy publikacji lata 1984-1993 → 22 tysięcy publikacji lata 1994-2003 → 8...

Psychologia społeczna Aronson streszczenie

 • dr Dorota Krzemionka-Brózda
 • Psychologia społeczna
Pobrań: 5180
Wyświetleń: 7938

Psychologia Społeczna serce i umysł Elliot Aronson Timothy D. Wilson Robin M. Akert SPIS TREŚCI: 1. Wprowadzenie do psychologii społecznej 2 2. Metodologia: proces przeprowadzania badań 3 3. Dysonans poznawczy a potrzeba podtrzymywania samooceny 5 4. Poznanie społeczne: w jaki sposób myślim...

Zastosowanie psychologii społecznej w dziedzinie zdrowia

 • dr Dorota Krzemionka-Brózda
 • Wybrane problemy psychologii stosowanej II
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1155

WYKŁAD 14 dr Krzemionka 13.06.12 Zastosowania psychologii społecznej w dziedzinie zdrowia Szlachetne zdrowie Brak choroby - bardzo długo w modelu biomedycznym zdrowie było tak traktowane Pełny dobrostan - wg WHO (psychiczny, fizyczny, społeczny) Infekcje studentów w grudniu (USA), koniec stycz...

Psychologia społeczna - wykład

 • dr Dorota Krzemionka-Brózda
 • Wybrane problemy psychologii stosowanej II
Pobrań: 168
Wyświetleń: 2191

Psychologia Społeczna = Psychologia Stosowana Przedmiot PS Naukowe badanie sposobu, w jaki ludzkie myśli, uczucia i zachowania ulegają wpływom innych ludzi (Kenrick, Neuberg, Cialdini) Wyjaśnia sposoby myślenia, emocjonalnego reagowania i zachowania jednostek w interakcjach z innymi ludźmi (Wosi...

Wojciszke- człowiek wśród ludzi

 • dr Dorota Krzemionka-Brózda
 • Psychologia społeczna
Pobrań: 791
Wyświetleń: 2996

1. JA 1.1. Co zawiera Ja JA obejmuje własne ciało, wiedzę o sobie , tożsamość, zdolność i skłonność dokonywania wyborów, działań celowych i samoregulacji. A także: cudze elementy (kochane przez nas osoby), pełnione role, wyznawane przez nas wartości i normy. Rozległa wiedza na swój temat = roz...

Grupa i przywództwo

 • dr Dorota Krzemionka-Brózda
 • Psychologia społeczna
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1414

PROCESY GRUPOWE 1.Opisz na czym polega strategia konsekwentnego odstępstwa. Mniejszość wywiera skuteczny wpływ, jeżeli jest silnie zaangażowana w swoje poglądy, jeżeli jest konsekwentna (nie zmienia swoich poglądów i prezentuje jednomyślność), jeżeli pozostaje otwarta na argumenty większości, cho...

Grupa

 • dr Dorota Krzemionka-Brózda
 • Psychologia społeczna
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1701

Społeczna - odpowiedzi Opisz na czym polega strategia konsekwentnego odstępstwa Mniejszość wywiera skuteczny wpływ, jeżeli jest silnie zaangażowana w swoje poglądy, jeżeli jest konsekwentna (nie zmienia swoich poglądów i prezentuje jednomyślność), jeżeli pozostaje otwarta na argumenty większości,...

Konformizm - efekt autokinetyczny

 • dr Dorota Krzemionka-Brózda
 • Psychologia społeczna
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1505

SPOŁECZNA - KONFORMIZM 1.Czym się różni prywatna akceptacja od publicznego konformizmu? Prywatna akceptacja ma miejsce, kiedy ludzie zaczynają wierzyć w definicję sytuacji, której nauczyli się od innych (po prostu przekonujemy się do zd...

Postawy psychologia społeczna

 • dr Dorota Krzemionka-Brózda
 • Psychologia społeczna
Pobrań: 406
Wyświetleń: 1939

Postawy- odpowiedzi Podaj definicję wartości Są to pojęcia/przekonania o pożądanych stanach docelowych lub zachowaniach, które wykraczają poza specyficzne sytuacje, kierują wyborami i oceną zachowań i zdarzeń oraz są uporządkowane według względnej ważności. Jakie funkcje spełniają postawy? 1 Funk...

Postrzeganie społeczne pytania

 • dr Dorota Krzemionka-Brózda
 • Psychologia społeczna
Pobrań: 273
Wyświetleń: 1365

Spostrzeganie społeczne 1.Kiedy według Fiske rośnie rola schematów w ocenianiu (i spostrzeganiu człowieka w ogóle)? 2. Czym jest egotyzm atrybucyjny i z jakim motywem jest związany? Tendencja do wyjaśniania własnych zachowań w pochlebny dla si...